Objavljen je razpis za pridobitev certifikata odličnosti KBZ Idrija izbrano

Teritorialna kolektivna blagovna znamka (v nadaljevanju TKBZ) Idrija izbrano je bila ustanovljena z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov in skupnega predstavljanja široke palete kakovostnih izdelkov, pridelkov in storitev Idrijskega. Blagovna znamka vključuje produkte, ki temeljijo na inovativnosti, kakovosti, tradiciji in dediščini lokalnega okolja. Z izborom produktov visokega standarda, celostno grafično podobo in skupno promocijo želi znamka prispevati k prepoznavnosti lokalne ponudbe ter ustvarjati višjo dodano vrednost izdelkov, pridelkov in storitev.

Za pridobitev pravice do uporabe TKBZ IDRIJA IZBRANO se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve oz. turistične prireditve/dogodke, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 • so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,
 • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način,
 • zagotavljajo ustrezno kakovost,
 • izvor surovin oz. postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 50 % iz območja Geoparka Idrija oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če živil za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji,
 • jedi naj sledijo tradicionalnim recepturam, vendar sofisticiranim tehnikam in energijsko primernim vrednostim,
 • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja morajo temeljiti predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje Geoparka Idrija,
 • turistične prireditve in programi, paketi, doživetja morajo biti izvorno povezani z območjem Geoparka Idrija ali s šegami in navadami, ki so tukaj prisotne.

Na razpis se lahko prijavi:
• rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja
• pridelke in prehranske izdelke
• jedi in pijače postrežene na gostinski način
• prireditve s kulinarično noto
• turistične programe in doživetja

V primeru ponudnikov izdelkov in storitev, ki ne izpolnjujejo pogoja registracije znotraj Geoparka Idrija, so pa registrirani v Sloveniji, lahko ti prijavijo svoje izdelke in storitve, če so ti izrazito vezani na dediščino Geoparka Idrija in Zavod za turizem Idrija kot lastnik znamke predlaga prijavo v postopek ocenjevanja, komisija pa oceni, da izpolnjujejo ostale pogoje Pravilnika o teritorialni kolektivni blagovni znamki Geopark Idrija – Idrija izbrano.

V primeru ponudnikov, ki imajo dejavnost registrirano na območju občine Cerkno, lahko ti izjemoma prijavijo svoje izdelke in storitve, tudi če ti niso izrazito vezani na dediščino Idrije, če obstaja obojestranski interes za to. Ponudnik se strinja, da svoje izdelke in storitve označuje z znakom TKBZ Geopark Idrija – Idrija izbrano, Zavod za turizem Idrija kot lastnik znamke pa prepozna, da je dotični izdelek oziroma storitev pomembna za razvoj znamke. Na podlagi tega predlaga prijavo v postopek ocenjevanja, komisija pa oceni, da izdelek ali storitev izpolnjuje ostale pogoje Pravilnika o teritorialni kolektivni blagovni znamki Geopark Idrija – Idrija izbrano.

Ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe TKBZ Idrija izbrano je za prijavitelje v letošnjem letu brezplačno. S pridobitvijo pravice do uporabe znaka TKBZ Idrija izbrano dodeljene s Sklepom Strokovne komisije za ocenjevanje produktov TKBZ Idrija izbrano  pa je prijavitelj zavezan k plačilu letne članarine v višini 50,00€ letno.

Datumi ocenjevanj in roki prijav v letošnjem letu so:

KategorijaDatum ocenjevanjaRok prijave
Pridelki in prehranski izdelki7. 5. 202430. 4. 2024
Jedi in pijače postrežene na gostinski način7. 5. 202430. 4. 2024
Prireditve s kulinarično notoNa dan prireditvePo dogovoru, glede na razpoložljivost komije na dan prireditve
Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja8. 10. 20241. 10. 2024
Turistični programi in doživetja8. 10. 20248. 9. 2024

Vso potrebno dokumentacijo TKBZ Idrija izbrano in obrazce za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah najdete na naslednji povezavi.

Za usmeritve pri razvoju produktov, za pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in za dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali na tel. št 05 37 34 071 (Urška).

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo do zgoraj navedenih rokov za oddajo prijave, pošljite po pošti na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija (pripis: za razpis) ali jo osebno dostavite na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2.

Geoparkova kulinarična delavnica ob materinskem dnevu

Geopark Idrija v sodelovanju s Turističnim društvom Fara organizira kulinarično delavnico peke piškot.

Na delavnici bomo skupaj pripravljali piškote iz lokalnih sestavin, si delili koristne kuharske nasvete in se zabavali ob ustvarjanju slastnih dobrot.

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 25. 3., ob 17. uri, v prostorih Pokrite tržnice v Idriji . Namenjena je otrokom od 4. leta dalje.

Zelo bomo veseli, če se jim bodo pri ustvarjanju pridružile tudi mame, babice ali drugi sorodniki. Udeleženci bodo lahko svoje izdelke odnesli s seboj domov.

Predhodne prijave zbiramo na: https://forms.gle/uSHATFuPmY6uG9qEA

Dodatne informacije: nina.erjavec@visit-idrija.si, 05 93 44 077 (Nina Erjavec)

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite!

Geoparkove počitniške delavnice: Kolački za ptice

V času zimskih počitnic vabimo vse otroke, da se nam pridružite na delavnicah, kjer bomo skupaj izdelali kolačke za ptice. Poleg delavnice bomo spoznali različne ptice, ki jih opažamo na območju Geoparka Idrija in svojo srečo preizkusili še v prav posebni tomboli. Kolačke bodo udeleženci lahko odnesli s seboj domov in jih obesili v bližnjem gozdu. 

Delavnice bodo potekale na naslednjih lokacijah:

20. 2. ob 10:00: Kulturna dvorana Idrijske Krnice (Idrijske Krnice 26, Spodnja Idrija)

22. 2. ob 10:00: Center za obiskovalce (Prelovčeva ulica 5, Idrija)

29. 2. ob 10:00: Center za obiskovalce (Prelovčeva ulica 5, Idrija)

Aktivnost bo trajala 1,5 ure in je primerna za otroke od 4. leta dalje. Predhodne prijave zbiramo na: https://forms.gle/DZ6taPhbkJTYXFiD6

Dodatne informacije: nina.erjavec@visit-idrija.si, 05 93 44 077 (Nina Erjavec)

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite!

Predstavitev Mreže Izvorno slovensko na sejmu Alpe-Adria

Prva javna predstavitev Mreže teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko (krajše Mreža Izvorno slovensko) je potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani med 31. januarjem in 3. februarjem 2024. Člani Mreže Izvorno slovensko so na skupnem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani / B obiskovalcem predstavljali certificirano ponudbo, in sicer:

– pridelke in živilske izdelke,
– rokodelske ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja,
– jedi in pijače, postrežene na gostinski način,
– nastanitvene kapacitete,
– gastronomske in druge prireditve,
– vodena doživetja in
– ambasadorje TKBZ po MIS,


ki je vključena v 14 teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko:

 • Belokranjsko,
 • Blejski lokalni izbor,
 • Bohinjsko,
 • Brežice izbrano,
 • Dobrote Dolenjske,
 • Idrija izbrano,
 • Iz Doline Soče,
 • Jeruzalem Slovenija,
 • Naše najboljše,
 • Okusiti Laško,
 • Okusi Rogle,
 • Sevnica premium,
 • Srce Slovenije,
 • Vrhunsko Kranjska Gora.

V petek, 2. februarja 2024, ob 10.00, pa je v dvorani Urška 3+4 potekalo predavanje z naslovom Pomen certificiranja za razvoj kakovosti destinacije.

Razvoj in povezovanje teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk vzpostavljenih po modelu Izvorno slovensko (TKBZ po MIS) so predstavili:
• Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, predsednik Mreže TKBZ po modelu Izvorno slovensko
• prof. dr. Janez Bogataj, častni predsednik Akademije Izvorno slovensko
• dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o., avtorica modela Izvorno slovensko in delovna predsednica Akademije Izvorno slovensko
• dr. Jana Vilman, članica Akademije Izvorno slovensko
• Maja Pančur, koordinatorica Mreže TKBZ po MIS
• mag. Ilona Stermecki, Pohorje Turizem d.o.o., delovna podpredsednica Akademije Izvorno slovensko

Pri tem so poudarili, da so teritorialne kolektivne blagovne znamke orodje trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja in trženja destinacij z jasno vizijo prihodnosti, podkrepljeno s strateškimi razvojnimi in trženjskimi cilji, ukrepi in aktivnostmi. In predstavili, kako celovito povezani deležniki z namenom ustvarjanja visokokakovostne ponudbe območja gradijo prepoznavno lokalno dodano vrednost gastronomije destinacije.

Mreženje v procesu ustvarjanja vrednosti za oblikovanje, trženje, prodajo in evalviranje avtentičnih zelenih doživetij s certifikatom teritorialne kolektivne blagovne znamke ima izjemne sinergične in multiplikativne učinke ter moč razpršitve prihodka v destinaciji oziroma regiji. S tem se dodaja vrednost po celotni verigi vrednosti zelene certificirane ponudbe po modelu Izvorno slovensko, tudi izven turistične dejavnosti.


Zaključni dogodek projekta Young European GeoExplorer

Na prvi februarski dan se je na Osnovni šoli Črni Vrh zbrala prijetna druščina učiteljev, vodnikov in vseh, ki so tako ali drugače povezani z vzgojo in izobraževanjem o naravi. Potekal je zaključni dogodek projekta Young European GeoExplorer, v katerem smo raziskovali učinkovite pristope za poučevanje naravoslovja ter povezovanje teh tem z učenjem angleškega jezika. Posebno pozornost smo namenili opremi, ki bi jo potrebovali učitelji in vodniki za uspešno izvajanje pouka o naravi na prostem in tako razvili »GeoExplorer Toolkit«, kovček z orodji in gradivom za poučevanje v naravi, ki pa omogoča tudi »prenos« narave v učilnico.

Poleg predstavitve projekta in kovčka, smo na dogodku gostili zanimive goste iz različni področij, ki so z nami delili svoje znanje in izkušnje. Dr. Saša Jazbec iz Univerze v Mariboru nam je predstavila razmeroma nov in neznan koncept CLIL, pri katerem del vsebine nejezikovnega predmeta podamo v tujem jeziku, ga Bernarda Moravec, koordinatorica predmetne skupine za naravoslovje iz Zavoda RS šolstvo nam je pokazala pomen izkušenjskega učenja, s konkretnimi primeri, poleg tega pa predstavila smernice pri prenovi učnega načrta predmeta naravoslovje. Učitelj angleškega jezika na OŠ Črni Vrh, g. Primož Čibej je z nami delil svoje izkušnje namizne igre vlog, ki je med njegovimi učenci doživela velik uspeh. Spoznali smo tudi samo šolo, pri kateri je največ zanimanja požela učilnica, kjer se učenci učijo veščin izdelovanja idrijske čipke. Ga. Anka Rudolf pa nam je odkrila pogled v šolstvo in življenje na Črnovrški planoti v preteklosti.

Sam kovček so nam predstavili učenci 7. razreda OŠ Črni Vrh, ki so ga pred tem že preizkusili v praksi in so z veseljem odgovarjali na vsa vprašanja, ki so jih zastavljali radovedni obiskovalci.

Za konec smo se s kovčkom polnim pripomočkov za poučevanj v naravi odpravili na teren, kjer smo v prijetnem vzdušju zaključili zanimiv in pester dan z obljubo da se še srečamo.

Zimski gozd z lovcem

Vse male in velike raziskovalce vabimo na dogodek, kjer se bomo skupaj z lovcem podali v gozd, se pogovarjali o življenju divjih živali pozimi, krmljenju, opazovali sledi ter prisluhnili zvokom iz narave. Dogodek, ki se bo odvijal 7. 2. s pričetkom ob 16. uri, je namenjen predvsem otrokom od 4. leta dalje. Trajanje dogodka cca 1,5 h.

Zbirno mesto: Kanomeljsko Razpotje

Obvezna oprema: topla oblačila, primerna obutev, čelna svetilka

Prijave preko obrazca sprejemamo do torka, 6. 2. 2024:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScQCKDeGB4…/viewform…

Dodatne informacije: nina.erjavec@visit-idrija.si

V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen. 

GeoExplorer Toolkit prestal prvi preizkus

16. januarja je na Osnovni šoli Črni Vrh potekalo prvo testiranje GeoExplorer Toolkit – inovativnega kovčka z orodji in gradivi, namenjenega podpori poučevanja naravoslovja. Razvit je bil v okviru projekta Young European GeoExplorer, ki je sofinanciran iz programa Erasmus+. Glavni cilj projekta je bil razviti nove pristope k medpredmetnemu povezovanju naravoslovja in angleščine, pri čemer je poseben poudarek namenjen poučevanju zunaj učilnice.

Učenci 7. in 8. razreda, ki so bili vključeni v testiranje so bili najprej razdeljeni na dve skupini. Prva skupina je začela v učilnici, kjer so pregledali vsebino GeoExplorer Toolkit. Kovček na kolescih z več predali je vseboval različna orodja za geologe, kot so kladivo, lupa, 10%HCl, mikroskop, meter, Mohsova trdotna lestvica, čelada, rokavice in zaščitna očala. Poleg tega so bili v kovčku tudi vzorci kamnin iz Geoparka Idrija, ki so jih učenci z zanimanjem preučili. Nato je skupina vzela zgornji del kovčka, ki je snemljiv, ter se odpravila na teren, kjer so z njim raziskovali okolico šole. Z zemljevidom in kompasom, ki je prav tako del kovčka, so odkrivali smeri do različnim znamenitosti v Geoparku Idrija.

Druga skupina pa se je odpravila na učno pot Kraški gozd s pomočjo aplikacije TurfHunt. Tam so raziskovali površinske in podzemne skrivnosti kraškega sveta, prepoznavali tipične kamnine s fosili ter spoznavali značilnosti gozdnega ekosistema.

To testiranje je omogočilo učencem praktično izkušnjo GeoExplorer Toolkit ter hkrati povezalo učenje naravoslovja s terenskim delom in uporabo sodobnih tehnologij.

Vabilo na zaključni dogodek projekta Young European GeoExplorer

Vabimo vas na zaključni multiplikacijski dogodek projekta Young European GeoExplorer, ki bo potekal v četrtek, 1. februarja 2024, s pričetkom ob 8.00 uri in zaključkom ob 16.00 uri na Osnovni šoli Črni Vrh.

V okviru projekta Young European GeoExplorer, ki se počasi zaključuje in je sofinanciran iz programa Erasmus+, smo skupaj z vodilnim partnerjem Unesco Globalnim Geoparkom Steirische Eisenwurzen iz Avstrije in še dvema Unesco globalnima geoparkoma iz Norveške in Danske ter partnerskimi šolami iz teh geoparkov raziskovali učinkovite pristope za poučevanje naravoslovja ter integracijo teh tem v pouk angleškega jezika. Posebno pozornost smo namenili opremi, ki bi jo potrebovali učitelji naravoslovja in vodniki za uspešno izvajanje pouka na prostem. Kot rezultat smo razvili t.i. “GeoExplorer Toolkit”, kovček s ključnimi orodji in gradivom za poučevanje tako na prostem kot tudi v učilnici.

Ugotovitve, gradiva in tudi sam kovček z orodji si srčno želimo predstaviti tudi vam, poleg tega pa bomo na  dogodku z zanimivimi gosti spoznavali smernice pri prenovi učnega načrta predmeta naravoslovje, pomen izkušenjskega učenja s konkretnimi primeri, koncept CLIL, primere dobrih praks poučevanja angleškega jezika, poleg tega pa kot zanimivost dobili vpogled v življenje na črnovrški planoti v preteklosti.

Vse aktivnosti so za udeležence dogodka brezplačne in se financirajo v okviru programa Erasmus+.

Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna preko prijavnega obrazca: https://forms.gle/xjs9GnH5rtSXMLWn6

Del dogodka bomo izvedli na terenu, zato priporočamo primerno opremo.

Veselimo se vaše udeležbe in izmenjave misli ob zaključku projekta Young European GeoExplorer.

PROGRAM >>

Veseli december 2023 v Geoparku Idrija

V Geoparku Idrija se tudi tokratni december obeta kar nekaj raznolikih aktivnosti za otroke in družine, ki bodo popestrile dolge in mrzle zimske dni. Prijazno vabljeni, da nas obiščete.

4. 12.–31. 12. 2023: Nagradni Turf Hunt – Zgodba o petstoletnem živosrebrovem studencu
LOKACIJA: Mestni trg
ČAS: vsak dan (24 h)
Na odkrivanje zanimive zgodbe o petstoletnem živosrebrovem studencu se lahko podate s pomočjo aplikacije TurfHunt.
Potrebujete: pametni telefon, vključen prenos podatkov in naloženo aplikacijo Turf Hunt, ki si jo lahko naložite preko GooglePlay ali Apple Store (navodila)
Raziskovanje začnete na Mestnem trgu, kjer zaženete aplikacijo in izberete pot »Zgodba o petstoletnem živosrebrovem studencu«. Ko pot uspešno zaključite nam to sporočite na irma.pivk@geopark-idrija.si. S tem boste vključeni v žreb za praktične nagrade Geoparka Idrija.

18. 12.–22. 12. 2023: Brezplačen ogled razstave Zapisano v kamninah z avdiovodičem in iskanje skritega zaklada
LOKACIJA: Center za obiskovalce Geoparka Idrija (Prelovčeva 5, Idrija)
ČAS: Ponedeljek–petek: 9:00–16:00, sobota: 10:00–15:00
Razstavo Zapisano v kamninah si lahko ogledate brezplačno s pomočjo avdiovodiča »Sprehod s Scopolijem«, poleg tega pa bodo lahko otroci in malo večji otroci s pomočjo kratkih nalog po razstavi iskali skriti zaklad.

27. 12. in 29. 12. 2023: Novoletne otroške delavnice
LOKACIJA: Center za obiskovalce Geoparka Idrija (Prelovčeva 5, Idrija)
ČAS: 10:00–13:00
Otroci bodo lahko na delavnicah izdelovali novoletne voščilnice, okraske za novoletno smrečico in še marsikaj zanimivega.

28. 12. 2023 Novoletne otroške delavnice
LOKACIJA: Gasilski dom Ledine (Ledine 13)
ČAS: 10:00–13:00
Otroci bodo lahko na delavnicah izdelovali novoletne voščilnice, okraske za novoletno smrečico in še marsikaj zanimivega.

10 let – 10 zgodb – 10 gostov

V Geoparku Idrija smo v torek, 21. novembra obeležili deset let delovanja.

Že v dopoldanskih urah je v sejni sobi Občine Idrija potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavniki geoparka predstavili razvoj geoparka, naše delovanje in usmeritve.

Prvo desetletje obstoja Geoparka Idrija smo nato v Filmskem gledališču Idrija počastili z glasbo, s čestitkami in pogovori, v katerih ni manjkalo iskrivih sogovornikov, misli in besed. Z njimi smo skozi pogovor prehodili poti, ki so združile ljudi, organizacije, ideje, načrte in sledile spodbudam, ki Geoparku Idrija omogočajo prepoznavnost v lokalnem okolju in navzven.

O začetkih geoparka so z nami spregovorili:

– Tomaž Vencelj, župan občine Idrija,

– Branka Hlad, Agencija RS za okolje,

– Bojan Režun, strokovni sodelavec Geoparka Idrija,

– Martina Peljhan, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija,

– Gašper Hrastelj, direktor Urada za UNESCO in generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO,

– Martina Stupar, Zavod za varstvo narave Nova Gorica,

– Mojca Gorjup Kavčič, vodja Geoparka Idrija,

– Valerija Božič, direktorica Zavoda za turizem Idrija,

– Karmen Simonič Mervic, ravnateljica OŠ Črni Vrh,

– Jože Podobnik, Pivovarna Zajc.

V sklopu prireditve smo pozornost namenili tudi Kolektivni blagovni znamki Idrija izbrano. Certifikate za leto 2023 je podelila Ilona Stermecki, predstavnica akademije Izvorno slovensko. V družbo kolektivne blagovne znamke smo tako sprejeli 34 izdelkov, ki jih je v ocenjevanje prijavilo 17 ponudnikov:

ČIPKARNA SAŠA

SAŠA RASPET, s. p.

za

BROŠKO S SVILENIM ŠALOM

BROŠKO S SVILENO RUTKO

ZAPESTNICO S SVILO

MAGNET S

VANDA LAPAJNE, d. o. o.

za

IDRIJSKO ČIPKO – PRTIČEK OZKI RIS VEČJA

IDRIJSKO ČIPKO – PRTIČEK OZKI RIS MANJŠA

IDRIJSKO ČIPKAO– PRTIČEK POLŽKI

IDRIJSKO ČIPKO – PRTIČEK OZKI IN SUKANI RIS

KLEKLJANO DETELJICO V OKVIRJU

MUSLINOV ŠAL Z IDRIJSKO ČIPKO

MEŠANI OBČUTKI

URŠKA JURIĆ, o. d. d.

za

LINOREZ V DARILNI MAPI

ŽIVA MARINKO, o. d. d.

za

BROŠKO S KLEKLJANO ČIPKO IN VEZENIM MOTIVOM

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA

za

KRAVATO S KLEKLJANO IDRIJSKO ČIPKO

IDRIJSKO ČIPKO – ČEBELICA

KLEKLJANO BROŠKO – ZVEZDA

VOŠČILNICO 3V1 S KLEKLJANO IDRIJSKO ČIPKO

IDRIJSKI ZAJTRK ZA VSO DRUŽINO

LUŠTNE LUTKE

KIM CARLI KAŠPIRC, s. p.

za

PLIŠASTEGA DINOZAVRA ZJALCA

KMETIJA PR KENDU

KATICA PREZELJ, dop. dej. na kmetiji

za       

TEKOČI SADNI JOGURT-JAGODA

TEKOČI SADNI JOGURT – GOZDNI SADEŽI

SADNI JOGURT – BOROVNICA

KLANČARJEVA KMETIJA

DAVID PIVK, dop. dej. na kmetiji

za

SKUTO

KMETIJA NA KRNICAH

JANEZ LAPANJE, dop. dej. na kmetiji

za

KRNČANOVO SUROVO MASLO

EKOLOŠKA KMETIJA SMREKAR,

VILJEM KAVČIČ, dop. dej. na kmetiji

EKO POLTRDI KRAVJI SIR IZ SENENEGA MLEKA

MSOS PE PIVOVARNA ZAJC

Jože Podobnik s. p.

za

PIVO – BLONDE ALE

PIVO – BLONDE SAISON

PIVO – KORENJAK

ZLUMAK DISTILLERY, CRAFT GIN

UROŠ ŠTUCIN, s. p.

za

AMBER GIN

PELINGINKOVEC

KMETIJA PODOBNIK

MARIJAN PODOBNIK, s. p.

za

ŽLIKROFE S PEČENKO

ČEBELARSTVO MARTIN KOLENC

za       

GOZDNI MED

KALOS d. o. o.

za

PENINO KALOS

FINA KAVA, PREMIČNA KAFETARNA

MARTINA ČUK, s. p.

za

KAVO IDRIJSKIH KLEKLJARIC KAROLINA

NINA KOŠČAK, dop. dej. na kmetiji

za

PIŠKOTE IDRIJSKI HUNDI

Vsem prejemnikom certifikatov iskreno čestitamo, zahvaljujemo pa se tudi vsem gostom, ki ste se odvali povabilu in skupaj z nami praznovali prvo desetletje obstoja Geoparka Idrija. Posebna zahvala velja povezovalkama prireditve Damjani Peternelj in Emi Nini Kacin ter varovankama Žige Laknerja, Anelie Markovič in Liji Vidmar, ki sta program obogatili z glasbenimi vložki.

V Geoparku Idrija z veseljem zremo v prihodnost in kličemo na naslednjih 10 let.

Foto: Bojan Tavčar