Kraški in
hidrološki pojavi

IDRIJA UNESCO GLOBALNI GEOPARK