Tedni evropskih
geoparkov

IDRIJA UNESCO GLOBALNI GEOPARK