Stavbna in sakralna
dediščina

IDRIJA UNESCO GLOBALNI GEOPARK