Dediščina
vojnega časa

IDRIJA UNESCO GLOBALNI GEOPARK