Pohodne in
kolesarske poti

IDRIJA UNESCO GLOBALNI GEOPARK