Tehniška
dediščina

IDRIJA UNESCO GLOBALNI GEOPARK