Znan je datum ocenjevanja izdelkov za KBZ Idrija izbrano

Vse, ki bi se s svojimi izdelki ali storitvami želeli vključiti v kolektivno blagovno znamko Idrija izbrano obveščamo, da bomo ocenjevanje izvedli 28. 5. 2021. Prijavo z obrazci lahko oddate do 14. 5. 2021 osebno na Zavodu za turizem Idrija ali po pošti na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija.

Informacije o pogojih za pridobitev pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano so na voljo na povezavi: https://www.geopark-idrija.si/idrija-izbrano/vkljucite-se-v-idrija-izbrano/. Vse potrebne obrazce najdete na: https://www.geopark-idrija.si/idrija-izbrano/aktualni-razpis/. Za informacije smo vam na voljo tudi na tel. št. 05 37 34 071 ali na: urska@geopark-idrija.si.

Na zgornjih kontaktih zbiramo tudi prijave za individualno svetovanje za razvoj izdelkov z dr. Jano Vilman, ki ga bomo glede na interes organizirali preko zoom aplikacije.

Predstavitev nove celostne grafične podobe destinacije Idrija

V Zavodu za turizem Idrija smo v sodelovanju z Občino Idrija in nosilnimi ponudniki v destinaciji oblikovali novo destinacijsko podobo Idrije. Nova podoba je rezultat projekta Krovna destinacijska znamka Idrija, v okviru katerega smo oblikovali tudi nove turistične produkte. V projektu sodelujemo z Občino Idrija, ki je tudi lastnica nove podobe, Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Mestnim muzejem Idrija, Čipkarsko šolo Idrija, Društvom klekljaric idrijske čipke in Gostilno Škafar. Seveda brez zunanjega izvajalca iz domačih logov – Zavoda ID20 ni šlo.

Veseli smo uspešnega sodelovanja in dejstva, da vam ob zaključku projekta lahko predstavimo novo podobo naše destinacije, za katero smo prepričani, da bo pripomogla k prepoznavnosti in dobri promociji Idrijskega. Ker nova podoba zadeva vse deležnike turizma in vse prebivalce destinacije, jo bomo seveda tudi javno predstavili, nov priročnik pa bo kmalu dostopen na naši spletni strani. Vabimo vas 17.11.2020 ob 14.00 preko Zoom-a na Predstavitev nove celostne grafične podobe destinacije Idrija.

Za vsebino odgovarja Zavod za turizem Idrija. Operacija Krovna destinacijska znamka Idrija se financira iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

CIK CAK Idrija in TeachOUT na kulturnem dnevu OŠ Idrija

Zavod za turizem Idrija je v petek, 16. 10. 2020 sodeloval na kulturnem dnevu osmošolcev Osnovne šole Idrija. Dan je bil posvečen turizmu v Idriji v povezavi s poukom angleškega jezika.

V okviru projekta i-DEnDI smo skupaj z Zvezo društev Mladinski center Idrija  v obliki interaktivne delavnice predstavili nov zemljevid Idrije, ki nosi ime Cikcak Idrija oziroma angleško Zigzag Idrija. V prvi vrsti je namenjen mladim, ki bodo v bodoče obiskali Idrijo, pa tudi obiskovalcem vseh generacij, ki si želijo drugačnih raziskovanj mesta in spoznavanja idrijskih ljudi ter vsakdanjega življenjskega utripa. Sam zemljevid ima tudi svojo prav posebno lestvico raziskovanja, ki omogoča uporabniku, da se poda na pot turista, fotolokalca, lokalca, športnega lokalca in superlokalca. 

Učenci in učenke so v okviru delavnice dobili izziv, da se vživijo v vloge turističnih vodnikov. Na podlagi elektronskega sporočila mladih turistov in v skladu z njihovimi interesi so pripravili  nabor zanimivih točk v mestu in jih predstavili omenjenim turistom. Pri svojem delu so si pomagali z zemljevidom Cikcak Idrija.

Zemljevid je na voljo v Turistično informacijskem centru Idrija in Mladinskem centru Idrija/Hostel Idrija.

Del programa je potekal po mestu in v Centru za obiskovalce Geoparka Idrija po razstavi »Zapisano v kamninah«. Na Zavodu za turizem Idrija smo učencem pripravili igro v mobilni aplikaciji TeachOUT. S pomočjo navodil v aplikaciji so se učenci s tablico sprehajali od točke do točke, kjer so reševali različne naloge in izzive in tako na zelo aktiven način samostojno raziskovali kulturne znamenitosti Idrije in naravne posebnosti Geoparka Idrija.  

Aktivnosti sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino odgovarja Zveza društev Mladinski center Idrija, Zavod za turizem Idrija in Občina Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vabilo – Predstavitev produkta Košarica dobrot z Idrijskega

V torek, 6. 10. 2020 ob 16. uri organiziramo zanimivo delavnico o Trajnostnih turističnih produktih z navezavo na razvoj kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano.

Prvi del delavnice bo izvedla Vojka Žgavec Clemenz in bo potekala v okviru projekta ”DIDE Škofja Loka in Idrija”.  

Drugi del delavnice bomo izvedle sodelavke Zavoda za turizem Idrija. Predstavile bomo KOŠARICO DOBROT Z IDRIJSKEGA, kot primer trajnostnega produkta in poslovne priložnosti za ponudnike. Košarico bodo sestavljale dobrote, ki imajo certifikat odličnosti KBZ Idrija izbrano. Košarico torej vidimo kot nadgradnjo obiska naših krajev, kot dodano vrednost namestitvam brez nudenja obrokov, kot doživetje lokalne kulinarike in kot iztočnico za obisk ponudnikov, katerih dobrote sestavljajo zajtrk.

Predstavili bomo možnosti sodelovanja pri oblikovanju, pripravi, prodaji in trženju produkta.  

Vljudno vabljeni!

Delavnica bo potekala v Mednarodnem centru idrijske čipke, Mestni trg 2, Idrija.

Obvezne so predhodne prijave, ki jih sprejemamo na masa.cibej@geopark-idrija.si ali 05/373 40 74. Dogodek se bo izvajal v skladu s priporočili NIJZ.

Drugi del delavnice je organiziran v sklopu projekta Kulturna dediščina kot poslovna priložnost. Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem Idrija. Operacijo Kulturna dediščina kot poslovna priložnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Okrogla miza: Idrijska čipka kot spominek destinacije Idrija

Zavod za turizem Idrija v okviru projekta Kulturna dediščina kot poslovna priložnost vabi na okroglo mizo, na kateri bo beseda tekla o čipki, kot spominku destinacije Idrija.

Okrogla miza bo potekala 1. 10. 2020 od 9:30 dalje v prostorih Mednarodnega centra idrijske čipke, Prelovčeva 2, Idrija.

Dr. Jana Vilman bo na primerih iz prakse predstavila pomen destinacijskih spominkov z izhodiščem v kulturni dediščini.

Sodelavke Zavoda za turizem Idrija bodo predstavile idejo spominka na temo idrijske čipke in predloge za celostno grafično podobo spominka.

Sledila bo debata o identiteti idrijske čipke, kakovosti in spoštovanju certifikatov, ki jih čipka nosi. Govorili bomo tudi o tem, kako povzdigniti idrijsko čipko, jo verodostojno predstaviti in ponuditi na trgu ter jo tako približati obiskovalcem Idrije. Dotaknili se bomo tudi posameznih blagovnih znamk in označb, ki se v Idriji uporabljajo in relacij med njimi (Idrija, Geopark Idrija, KBZ Idrija izbrano, Idrijska čipka).

Potrebne so predhodne prijave na: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali na tel. št.: 05 37 34 071, do srede 30. 9. 2020.

Vljudno vabljeni!

Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem Idrija. Operacijo Kulturna dediščina kot poslovna priložnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Fotoribolov brezplačna praktična delavnica s priznanim fotografom Iztokom Bončina

Zavod za turizem Idrija v okviru projekta Kulturna dediščina kot poslovna priložnost organizira brezplačno delavnico fotoribolova, ki bo v nedeljo, 20. 9. 2020 s pričetkom ob 9. uri v prostorih Mednarodnega centra idrijske čipke, Prelovčeva 2, Idrija.

Delavnica je namenjena fotografom (tako začetnikom kot tistim z določenim fotografskim predznanjem), ki imajo radi neokrnjeno naravo, reke, jezera, živalski svet, hkrati pa dinamične, z naravo povezane aktivnosti, kot je ribolov. Na delavnici bo poudarek na poslovnih priložnostih v fotoribolovu.

Delavnica bo potekala v treh sklopih:

Prvi, teoretični sklop predstavlja dopoldansko, triurno predavanje (od 9.00 – 12.00), kjer bo predavatelj ob svojih fotografijah predstavil nekatere fotografske teme in poglavja s področja ribolova ter poslovne priložnosti v fotoribolovu.

Po odmoru za kosilo bo sledil drugi, praktični sklop delavnice, ki bo potekal na reki Idrijci. Udeleženci bodo vadili fotografiranje zanimivih, slikovitih ambientov, ki jih Idrijca ponuja. Fotografirali bodo tudi ribiča v opremi in poskušali ujeti razgibane trenutke muharjenja. Preizkusili se bodo v dodatnem osvetljevanju motivov z bliskavico in odkrivali nove poglede in fotografske kadre, ki lahko dodajo dinamične prvine k fotografiranju ribolova.

Po vrnitvi v predavalnico bo sledil tretji sklop delavnice, kjer bodo na računalnikih naredili primeren izbor posnetega materiala in pri vsakem udeležencu analizirali in komentirali predložene posnetke. Delavnica se bo zaključila s pogovorom o fotografiranju ribolova, morebitnimi dodatnimi vprašanji in nasveti za nadaljnje delo ter kratkim evalvacijskem vprašalniku.

Priporočena oprema za udeležence delavnice: zrcalno-refleksni ali brezzrcalni fotoaparat (pametni telefoni niso primerni), fotografsko stojalo, bliskavica, prenosnik, po možnosti neoprenska obleka ali ribiški škornji za bolj zahtevne kadre. Nekaj stojal, bliskavic ali prenosnikov bo na voljo tudi na terenu oziroma v predavalnici.

Število mest je omejeno, prijave sprejemamo do petka, 18. 9. 2020 na e-mail: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali na tel. št. 05 37 34 071.

Delavnica bo potekala v skladu priporočili NIJZ za preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.
Predavatelj in vodja delavnice

Iztok Bončina je svobodni fotograf in fotoreporter, profesor umetnostne zgodovine, dolgoletni turistični vodnik, potapljač, astronom in popotnik. Že trideset let organizira razne turistične seminarje in več kot petnajst let tudi različne fotografske tečaje in delavnice po vsej Sloveniji. Organizira in vodi tudi fotografska potovanja po svetu (Egipt, Šrilanka, Istanbul, Gruzija, Bolivija, Čile, Velikonočni otok…) Fotografira že od srednje šole, zadnja leta predvsem v vlogi popotnega fotografa in fotoreporterja. Po opravljenem seminarju profesionalne fotografije pri New York Institut of Photography je znanje in izkušnje pridobival tudi na fotografskih delavnicah, ki so jih vodili prestižni svetovni fotografi, npr. David Alan Harvey, Antonin Kratochvil, Eugene Richards… Je ustanovitelj in dolgoletni predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev. Pet let je bil tudi urednik fotografije pri slovenski izdaji revije National Geographic Traveler. Že vrsto let objavlja popotne prispevke in fotografije v raznih časopisih in revijah. Kot strokovni sodelavec občasno predava na Turistici, visoki šoli za turizem, na kateri je v letu 2019 doktoriral s področja vesoljskega turizma.

Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem Idrija. Operacijo Kulturna dediščina kot poslovna priložnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2020/2021

Vabimo vas, da se udeležite programa profesionalnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2020/2021:

UČENJE NARAVOSLOVJA JE LAHKO ZABAVNO S POMOČJO IKT TEHNOLOGIJ V KOMBINACIJI S POUČEVANJEM NA PROSTEM

Program je namenjen učiteljem predmetnega pouka: biologije, naravoslovja, naravoslovja in tehnike, geografije in učiteljem, ki delujejo v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) ter drugih pedagoškim in strokovnim delavcem.

Cilj izobraževalnega programa je, da si udeleženci izdelajo svojo naravoslovno igro na prostem, jo testirajo in izvozijo v aplikacijo TeachOUT. Tekom izobraževanja bodo preizkusili že izdelano učno pot v aplikaciji, spoznali izsledke raziskave učnih načrtov v Sloveniji, na Portugalskem in na Norveškem, spoznali vmesnik (CMS) za vnašanje vsebin in kakšne tipe nalog omogoča ter na koncu še kako si nastaviti in izdelati svojo naravoslovno učno pot v aplikaciji TeachOUT.

Več o programu si lahko preberete TUKAJ.

Oblikovalska rešitev vizualnega komuniciranja kulturne dediščine v Idriji in nov turistični produkt za mlade

Zavod za turizem Idrija sodeluje v projektu i-DEnDI, kjer se ukvarjamo s celostno oblikovalsko rešitvijo vizualnega komuniciranja kulturne dediščine in nanjo vezane kulture v mestu Idrija.

Vodilni partner projekta je Občina Idrija, kot partner sodeluje še Mladinski center Idrija.Projekt i-DEnDI se ukvarja s celostno oblikovalsko rešitvijo vizualnega komuniciranja kulturne dediščine in nanjo vezane kulture v mestu Idrija ter vzpostavitvijo in oblikovanjem turističnega produkta za mlade. Poleg Občine Idrija, ki je vodilni partner projekta, pri projektu sodelujeta še Zavod za turizem Idrija in Mladinski center Idrija.

V okviru projekta so spomladi potekale delavnice na temo dediščine in identitete. Prva delavnica z ddr. Vereno Vidrih Perko je bila namenjena identiteti, njenemu pomenu in vprašanjem, kako ljudje zaznavajo kulturni prostor in dediščino. Na drugi delavnici smo z neprofitnim urbanističnim studiem Prostorož ugotavljali, kako se identiteta kraja odraža v prostoru in kako jo doživljajo ljudje. Tretjo delavnico, namenjeno mladim in njihovemu doživljanju dediščine pa je izvedel Mladinski center Idrija. Na podlagi delavnic, kjer smo poskušali ugotoviti glavne vidike identitete mesta in kulturnega okolja, kot ga zaznavajo ljudje, se pripravlja oblikovalska rešitev vizualnega komuniciranja kulturne identitete mesta Idrija. Gre za način komuniciranja vsebin kulturne dediščine in kulture v mestu Idrija. Del rešitve bo tudi izvedba privlačne prezentacije dediščine za mladino v obliki oblikovanega turističnega produkta kot “potepa” po manj znani idrijski dediščini. Predstavitev oblikovalske rešitve ter turističnega produkta bo potekala jeseni.

Za vsebino je odgovorna Občina Idrija. Operacijo i-DEnDI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povabilo na izobraževanje za lokalne turistične vodnike občine Idrija

Zavod za turizem Idrija vabi k prijavi na izobraževanje za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Idrija. Izobraževanje je pogoj za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljuje občina Idrija. Izobraževanje bo potekalo od 18. septembra do 17. oktobra 2020, zaključili ga bomo z izpitno turo in podelitvijo licenc za vodenje.

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do petka, 11. septembra 2020, na elektronski naslov mirka.rupnik@visit-idrija.si ali po pošti na TIC Idrija, Prelovčeva 5, Idrija.
Na podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo izobraževanja, ki znaša 50,00 EUR z DDV. Za potrditev prijave šteje plačana kotizacija. Pretežni del stroškov izobraževanja krije Zavod za turizem Idrija iz sredstev za izvedbo letnega programa dela.

Kotizacija vključuje:

  • izobraževanje po programu v obsegu 40 ur teoretičnega dela (turistična zakonodaja, psihologija in delo turističnih vodnikov, etični kodeks, predavanja na temo geografije, zgodovine, Geoparka Idrija, ipd.)
  • 8 ur praktičnega dela na terenu (vodena ekskurzija – praktične vaje vodenja),
  • izpit za lokalne turistične vodnike (teoretični in praktični del izpita),
  • gradivo predavanj.

Predavanja bodo v Centru za idrijsko čipko, Prelovčeva 2, Idrija.

Pogoj za pristop k praktičnemu delu izpita je 80 % prisotnost na predavanjih.
Izpit za vodnike je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela:

  • Pisni izpit 9.10. 2020
  • Praktični izpit 17.10.2020

Vsak udeleženec bo odvodil odsek poti na terenu. Vrstni red udeležencev bo določen z žrebom, komisija bo razpored predstavila na terenu. Ocenjevali bomo podano vsebino, nastop in ravnanje v morebitnih problematičnih situacijah.
Komisija bo ocenjevala udeležence na teoretičnem in praktičnem delu izpita. Po uspešno opravljenem izpitu bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem izpitu, vodniško izkaznico in vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.

Prijave sprejemamo do 11.9.2020 oz. do zapolnitve prostih mest (15). Za dodatne informacije lahko pokličite na telefon 05 37 43 915.

Pripete datoteke:
o Prijavnica Tečaj 2020 (.pdf datoteka)
o Program izobraževanja LTV 2020 (.pdf datoteka)

Sodelujte pri oblikovanju “idrijskega kosila”

Zavod za turizem Idrija skupaj s partnerji izvaja projekt Krovna destinacijska znamka Idrija. V okviru projekta se oblikuje celostna grafična podoba naše destinacije, novi turistični programi in spominki.

Kot del projekta smo pripravili tudi natečaj za oblikovanje ”idrijskega kosila”. Lepo vas vabimo k sodelovanju z vašimi idejami in predlogi.
Iščemo torej predloge za ”idrijsko kosilo” – kulinarični produkt, ki bo izhajal iz lokalne kulinarike in z okusi predstavljal Idrijsko. Predlagajte svoj menu kosila, za katerega menite, da bi moral biti v stalni ponudbi za obiskovalce. Tradicionalnim jedem lahko dodate svoje, sodobne kuharske izboljšave ali predlagate nove jedi, kjer se uporabljajo lokalne sestavine.

Natečaj je namenjen posameznikom, starejšim od 55 let in posameznikom od 18-35 leta.

Kako sodelujete:
1. Predstavite svojo idejo za ”idrijsko kosilo”, ki mora biti sestavljeno iz 3 delov (predjed, glavna jed in sladica). Kosilo na kratko opišite. Iz opisa naj bodo razvidni posamezni hodi/jedi in sestavine.
2. Ob poslanem predlogu posredujete svoje kontaktne podatke in zabeležite starostno kategorijo, v kateri sodelujete.
3. Predloge pošljite po e-pošti na masa.cibej@geopark-idrija.si ali po navadni pošti na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija z zadevo/pripisom ”idrijsko kosilo”.

Natečaj je odprt do 16.08.2020.
Nagrade:

Izmed prejetih predlogov bomo izbrali tri najboljše v vsaki starostni kategoriji in avtorje povabili na skupinski ogled idrijskih znamenitosti s kosilom.

Za vsebino odgovarja Zavod za turizem Idrija. Operacija Krovna destinacijska znamka Idrija se financira iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.