Objavljen je razpis za pridobitev certifikata odličnosti KBZ Idrija izbrano

Teritorialna kolektivna blagovna znamka (v nadaljevanju TKBZ) Idrija izbrano je bila ustanovljena z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov in skupnega predstavljanja široke palete kakovostnih izdelkov, pridelkov in storitev Idrijskega. Blagovna znamka vključuje produkte, ki temeljijo na inovativnosti, kakovosti, tradiciji in dediščini lokalnega okolja. Z izborom produktov visokega standarda, celostno grafično podobo in skupno promocijo želi znamka prispevati k prepoznavnosti lokalne ponudbe ter ustvarjati višjo dodano vrednost izdelkov, pridelkov in storitev.

Za pridobitev pravice do uporabe TKBZ IDRIJA IZBRANO se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve oz. turistične prireditve/dogodke, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,
  • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način,
  • zagotavljajo ustrezno kakovost,
  • izvor surovin oz. postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 50 % iz območja Geoparka Idrija oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če živil za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji,
  • jedi naj sledijo tradicionalnim recepturam, vendar sofisticiranim tehnikam in energijsko primernim vrednostim,
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja morajo temeljiti predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje Geoparka Idrija,
  • turistične prireditve in programi, paketi, doživetja morajo biti izvorno povezani z območjem Geoparka Idrija ali s šegami in navadami, ki so tukaj prisotne.

Na razpis se lahko prijavi:
• rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja
• pridelke in prehranske izdelke
• jedi in pijače postrežene na gostinski način
• prireditve s kulinarično noto
• turistične programe in doživetja

V primeru ponudnikov izdelkov in storitev, ki ne izpolnjujejo pogoja registracije znotraj Geoparka Idrija, so pa registrirani v Sloveniji, lahko ti prijavijo svoje izdelke in storitve, če so ti izrazito vezani na dediščino Geoparka Idrija in Zavod za turizem Idrija kot lastnik znamke predlaga prijavo v postopek ocenjevanja, komisija pa oceni, da izpolnjujejo ostale pogoje Pravilnika o teritorialni kolektivni blagovni znamki Geopark Idrija – Idrija izbrano.

V primeru ponudnikov, ki imajo dejavnost registrirano na območju občine Cerkno, lahko ti izjemoma prijavijo svoje izdelke in storitve, tudi če ti niso izrazito vezani na dediščino Idrije, če obstaja obojestranski interes za to. Ponudnik se strinja, da svoje izdelke in storitve označuje z znakom TKBZ Geopark Idrija – Idrija izbrano, Zavod za turizem Idrija kot lastnik znamke pa prepozna, da je dotični izdelek oziroma storitev pomembna za razvoj znamke. Na podlagi tega predlaga prijavo v postopek ocenjevanja, komisija pa oceni, da izdelek ali storitev izpolnjuje ostale pogoje Pravilnika o teritorialni kolektivni blagovni znamki Geopark Idrija – Idrija izbrano.

Ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe TKBZ Idrija izbrano je za prijavitelje v letošnjem letu brezplačno. S pridobitvijo pravice do uporabe znaka TKBZ Idrija izbrano dodeljene s Sklepom Strokovne komisije za ocenjevanje produktov TKBZ Idrija izbrano  pa je prijavitelj zavezan k plačilu letne članarine v višini 50,00€ letno.

Datumi ocenjevanj in roki prijav v letošnjem letu so:

KategorijaDatum ocenjevanjaRok prijave
Pridelki in prehranski izdelki7. 5. 202430. 4. 2024
Jedi in pijače postrežene na gostinski način7. 5. 202430. 4. 2024
Prireditve s kulinarično notoNa dan prireditvePo dogovoru, glede na razpoložljivost komije na dan prireditve
Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja8. 10. 20241. 10. 2024
Turistični programi in doživetja8. 10. 20248. 9. 2024

Vso potrebno dokumentacijo TKBZ Idrija izbrano in obrazce za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah najdete na naslednji povezavi.

Za usmeritve pri razvoju produktov, za pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in za dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali na tel. št 05 37 34 071 (Urška).

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo do zgoraj navedenih rokov za oddajo prijave, pošljite po pošti na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija (pripis: za razpis) ali jo osebno dostavite na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2.