Predstavitev nove celostne grafične podobe destinacije Idrija

V Zavodu za turizem Idrija smo v sodelovanju z Občino Idrija in nosilnimi ponudniki v destinaciji oblikovali novo destinacijsko podobo Idrije. Nova podoba je rezultat projekta Krovna destinacijska znamka Idrija, v okviru katerega smo oblikovali tudi nove turistične produkte. V projektu sodelujemo z Občino Idrija, ki je tudi lastnica nove podobe, Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Mestnim muzejem Idrija, Čipkarsko šolo Idrija, Društvom klekljaric idrijske čipke in Gostilno Škafar. Seveda brez zunanjega izvajalca iz domačih logov – Zavoda ID20 ni šlo.

Veseli smo uspešnega sodelovanja in dejstva, da vam ob zaključku projekta lahko predstavimo novo podobo naše destinacije, za katero smo prepričani, da bo pripomogla k prepoznavnosti in dobri promociji Idrijskega. Ker nova podoba zadeva vse deležnike turizma in vse prebivalce destinacije, jo bomo seveda tudi javno predstavili, nov priročnik pa bo kmalu dostopen na naši spletni strani. Vabimo vas 17.11.2020 ob 14.00 preko Zoom-a na Predstavitev nove celostne grafične podobe destinacije Idrija.

Za vsebino odgovarja Zavod za turizem Idrija. Operacija Krovna destinacijska znamka Idrija se financira iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.