CIK CAK Idrija in TeachOUT na kulturnem dnevu OŠ Idrija

Zavod za turizem Idrija je v petek, 16. 10. 2020 sodeloval na kulturnem dnevu osmošolcev Osnovne šole Idrija. Dan je bil posvečen turizmu v Idriji v povezavi s poukom angleškega jezika.

V okviru projekta i-DEnDI smo skupaj z Zvezo društev Mladinski center Idrija  v obliki interaktivne delavnice predstavili nov zemljevid Idrije, ki nosi ime Cikcak Idrija oziroma angleško Zigzag Idrija. V prvi vrsti je namenjen mladim, ki bodo v bodoče obiskali Idrijo, pa tudi obiskovalcem vseh generacij, ki si želijo drugačnih raziskovanj mesta in spoznavanja idrijskih ljudi ter vsakdanjega življenjskega utripa. Sam zemljevid ima tudi svojo prav posebno lestvico raziskovanja, ki omogoča uporabniku, da se poda na pot turista, fotolokalca, lokalca, športnega lokalca in superlokalca. 

Učenci in učenke so v okviru delavnice dobili izziv, da se vživijo v vloge turističnih vodnikov. Na podlagi elektronskega sporočila mladih turistov in v skladu z njihovimi interesi so pripravili  nabor zanimivih točk v mestu in jih predstavili omenjenim turistom. Pri svojem delu so si pomagali z zemljevidom Cikcak Idrija.

Zemljevid je na voljo v Turistično informacijskem centru Idrija in Mladinskem centru Idrija/Hostel Idrija.

Del programa je potekal po mestu in v Centru za obiskovalce Geoparka Idrija po razstavi »Zapisano v kamninah«. Na Zavodu za turizem Idrija smo učencem pripravili igro v mobilni aplikaciji TeachOUT. S pomočjo navodil v aplikaciji so se učenci s tablico sprehajali od točke do točke, kjer so reševali različne naloge in izzive in tako na zelo aktiven način samostojno raziskovali kulturne znamenitosti Idrije in naravne posebnosti Geoparka Idrija.  

Aktivnosti sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino odgovarja Zveza društev Mladinski center Idrija, Zavod za turizem Idrija in Občina Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.