Znan je datum ocenjevanja izdelkov za KBZ Idrija izbrano

Vse, ki bi se s svojimi izdelki ali storitvami želeli vključiti v kolektivno blagovno znamko Idrija izbrano obveščamo, da bomo ocenjevanje izvedli 28. 5. 2021. Prijavo z obrazci lahko oddate do 14. 5. 2021 osebno na Zavodu za turizem Idrija ali po pošti na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija.

Informacije o pogojih za pridobitev pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano so na voljo na povezavi: https://www.geopark-idrija.si/idrija-izbrano/vkljucite-se-v-idrija-izbrano/. Vse potrebne obrazce najdete na: https://www.geopark-idrija.si/idrija-izbrano/aktualni-razpis/. Za informacije smo vam na voljo tudi na tel. št. 05 37 34 071 ali na: urska@geopark-idrija.si.

Na zgornjih kontaktih zbiramo tudi prijave za individualno svetovanje za razvoj izdelkov z dr. Jano Vilman, ki ga bomo glede na interes organizirali preko zoom aplikacije.