V Idriji in Črnem Vrhu je potekalo 3. mednarodno srečanje v okviru evropskega projekta Young European GeoExplorer

V UNESCO Globalnem geoparku Idrija je 21. in 22. marca potekalo 3. mednarodno srečanje v okviru projekta Young European GeoExplorer, ki ga vodi Natur und Geopark Steirische Eisenwurzen iz Avstrije in je sofinanciran v okviru programa Erasmus+. Poleg omenjenih dveh geoparkov, so v projekt vključeni tudi Magma UNESCO Global Geopark iz Norveške, Odsherred UNESCO Global Geopark iz Danske ter šole iz vseh štirih omenjenih držav. Srečanja smo se udeležili predstavniki vseh omenjenih partnerjev.


Glavni cilj tega projekta je izboljšati kakovost poučevanja angleščine in naravoslovja preko medpredmetnega povezovanja ter razvoja novih pedagoških pristopov.

Na srečanju so bili predstavljeni dosedanji dosežki. Vsi sodelujoči partnerji smo pripravili analizo učnih načrtov, obstoječih orodij ter gradiv pri poučevanju angleščine in naravoslovja. V nadaljevanju pa bomo razvili nov didaktični pripomoček za medpredmetno poučevanje angleščine in naravoslovja, izvedli pilotno testiranje in pripravili priporočila za učitelje, zaposlene v geoparkih ter druge izobraževalne ustanove.


Prvi dan je srečanje potekalo v Idriji, kjer je bila izvedena tudi delavnica, na kateri so se nam pridružili lokalni vodniki, ki so s svojimi idejami sodelovali pri kreiranju novega didaktičnega pripomočka za medpredmetno poučevanje angleščine in naravoslovja.


Naslednji dan pa je srečanje gostila Osnovna šola Črni Vrh, ki je tudi partner v projektu. Učitelji in učenci so predstavili svojo šolo, gostje iz tujine pa so bili najbolj navdušeni nad prikazom klekljanja otrok v čipkarski šoli.


Srečanje smo zaključili z obiskom Krajinskega parka Zgornja Idrijca, kjer so si gostje lahko ogledali klavže, kopališče Lajšt, tektonsko okno Strug in Divje jezero ter ogledom razstave Zapisano v kamninah v našem Centru za obiskovalce.