Objavljamo razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA – IDRIJA IZBRANO

Kolektivna blagovna znamka (v nadaljevanju KBZ) Idrija izbrano je bila ustanovljena z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov in skupnega predstavljanja široke palete kakovostnih izdelkov, pridelkov in storitev Idrijskega. Blagovna znamka vključuje produkte, ki temeljijo na inovativnosti, kakovosti, tradiciji in dediščini lokalnega okolja. Z izborom produktov visokega standarda, celostno grafično podobo in skupno promocijo želi znamka prispevati k prepoznavnosti lokalne ponudbe ter ustvarjati višjo dodano vrednost izdelkov, pridelkov in storitev.


Za pridobitev pravice do uporabe KBZ IDRIJA IZBRANO se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve oz. turistične prireditve/dogodke, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
• so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,
• so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način,
• zagotavljajo ustrezno kakovost
• izvor surovin oz. postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 50 % iz območja Geoparka Idrija oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če živil za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji,
• jedi naj sledijo tradicionalnim recepturam, vendar sofisticiranim tehnikam in energijsko primernim vrednostim,
• rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja morajo temeljiti predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje Geoparka Idrija,
• turistične prireditve in programi, paketi, doživetja morajo biti izvorno povezani z območjem Geoparka Idrija ali s šegami in navadami, ki so tukaj prisotne.


Na razpis se lahko prijavi:
• rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja
• pridelke in prehranske izdelke
• jedi in pijače postrežene na gostinski način
• prireditve s kulinarično noto
• turistične programe in doživetja


V primeru ponudnikov izdelkov, ki ne izpolnjujejo pogoja registracije znotraj Geoparka Idrija, so pa registrirani v Sloveniji, lahko ti prijavijo svoje izdelke, če so ti izrazito vezani na dediščino Geoparka Idrija in izpolnjujejo ostala določila pravilnika .


Ocenjevanje, pridobitev pravice do uporabe KBZ IDRIJA IZBRANO in vse aktivnosti, ki so vključene v osnovni paket, so za prijavitelje v letošnjem letu brezplačne.


Roke za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah najdete na naslednji povezavi, tu so objavljeni tudi datumi ocenjevanj in razpisni obrazci.


Za usmeritve pri razvoju produktov, za pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in za dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali na tel. št 05 37 34 071 (Urška).

https://www.geopark-idrija.si/idrija-izbrano/aktualni-razpis/