Povabilo na izobraževanje za lokalne turistične vodnike občine Idrija

Zavod za turizem Idrija vabi k prijavi na izobraževanje za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Idrija. Izobraževanje je pogoj za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljuje občina Idrija. Izobraževanje bo potekalo od 18. septembra do 17. oktobra 2020, zaključili ga bomo z izpitno turo in podelitvijo licenc za vodenje.

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do petka, 11. septembra 2020, na elektronski naslov mirka.rupnik@visit-idrija.si ali po pošti na TIC Idrija, Prelovčeva 5, Idrija.
Na podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo izobraževanja, ki znaša 50,00 EUR z DDV. Za potrditev prijave šteje plačana kotizacija. Pretežni del stroškov izobraževanja krije Zavod za turizem Idrija iz sredstev za izvedbo letnega programa dela.

Kotizacija vključuje:

  • izobraževanje po programu v obsegu 40 ur teoretičnega dela (turistična zakonodaja, psihologija in delo turističnih vodnikov, etični kodeks, predavanja na temo geografije, zgodovine, Geoparka Idrija, ipd.)
  • 8 ur praktičnega dela na terenu (vodena ekskurzija – praktične vaje vodenja),
  • izpit za lokalne turistične vodnike (teoretični in praktični del izpita),
  • gradivo predavanj.

Predavanja bodo v Centru za idrijsko čipko, Prelovčeva 2, Idrija.

Pogoj za pristop k praktičnemu delu izpita je 80 % prisotnost na predavanjih.
Izpit za vodnike je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela:

  • Pisni izpit 9.10. 2020
  • Praktični izpit 17.10.2020

Vsak udeleženec bo odvodil odsek poti na terenu. Vrstni red udeležencev bo določen z žrebom, komisija bo razpored predstavila na terenu. Ocenjevali bomo podano vsebino, nastop in ravnanje v morebitnih problematičnih situacijah.
Komisija bo ocenjevala udeležence na teoretičnem in praktičnem delu izpita. Po uspešno opravljenem izpitu bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem izpitu, vodniško izkaznico in vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.

Prijave sprejemamo do 11.9.2020 oz. do zapolnitve prostih mest (15). Za dodatne informacije lahko pokličite na telefon 05 37 43 915.

Pripete datoteke:
o Prijavnica Tečaj 2020 (.pdf datoteka)
o Program izobraževanja LTV 2020 (.pdf datoteka)