Oblikovalska rešitev vizualnega komuniciranja kulturne dediščine v Idriji in nov turistični produkt za mlade

Zavod za turizem Idrija sodeluje v projektu i-DEnDI, kjer se ukvarjamo s celostno oblikovalsko rešitvijo vizualnega komuniciranja kulturne dediščine in nanjo vezane kulture v mestu Idrija.

Vodilni partner projekta je Občina Idrija, kot partner sodeluje še Mladinski center Idrija.Projekt i-DEnDI se ukvarja s celostno oblikovalsko rešitvijo vizualnega komuniciranja kulturne dediščine in nanjo vezane kulture v mestu Idrija ter vzpostavitvijo in oblikovanjem turističnega produkta za mlade. Poleg Občine Idrija, ki je vodilni partner projekta, pri projektu sodelujeta še Zavod za turizem Idrija in Mladinski center Idrija.

V okviru projekta so spomladi potekale delavnice na temo dediščine in identitete. Prva delavnica z ddr. Vereno Vidrih Perko je bila namenjena identiteti, njenemu pomenu in vprašanjem, kako ljudje zaznavajo kulturni prostor in dediščino. Na drugi delavnici smo z neprofitnim urbanističnim studiem Prostorož ugotavljali, kako se identiteta kraja odraža v prostoru in kako jo doživljajo ljudje. Tretjo delavnico, namenjeno mladim in njihovemu doživljanju dediščine pa je izvedel Mladinski center Idrija. Na podlagi delavnic, kjer smo poskušali ugotoviti glavne vidike identitete mesta in kulturnega okolja, kot ga zaznavajo ljudje, se pripravlja oblikovalska rešitev vizualnega komuniciranja kulturne identitete mesta Idrija. Gre za način komuniciranja vsebin kulturne dediščine in kulture v mestu Idrija. Del rešitve bo tudi izvedba privlačne prezentacije dediščine za mladino v obliki oblikovanega turističnega produkta kot “potepa” po manj znani idrijski dediščini. Predstavitev oblikovalske rešitve ter turističnega produkta bo potekala jeseni.

Za vsebino je odgovorna Občina Idrija. Operacijo i-DEnDI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.