GeoExplorer Toolkit prestal prvi preizkus

16. januarja je na Osnovni šoli Črni Vrh potekalo prvo testiranje GeoExplorer Toolkit – inovativnega kovčka z orodji in gradivi, namenjenega podpori poučevanja naravoslovja. Razvit je bil v okviru projekta Young European GeoExplorer, ki je sofinanciran iz programa Erasmus+. Glavni cilj projekta je bil razviti nove pristope k medpredmetnemu povezovanju naravoslovja in angleščine, pri čemer je poseben poudarek namenjen poučevanju zunaj učilnice.

Učenci 7. in 8. razreda, ki so bili vključeni v testiranje so bili najprej razdeljeni na dve skupini. Prva skupina je začela v učilnici, kjer so pregledali vsebino GeoExplorer Toolkit. Kovček na kolescih z več predali je vseboval različna orodja za geologe, kot so kladivo, lupa, 10%HCl, mikroskop, meter, Mohsova trdotna lestvica, čelada, rokavice in zaščitna očala. Poleg tega so bili v kovčku tudi vzorci kamnin iz Geoparka Idrija, ki so jih učenci z zanimanjem preučili. Nato je skupina vzela zgornji del kovčka, ki je snemljiv, ter se odpravila na teren, kjer so z njim raziskovali okolico šole. Z zemljevidom in kompasom, ki je prav tako del kovčka, so odkrivali smeri do različnim znamenitosti v Geoparku Idrija.

Druga skupina pa se je odpravila na učno pot Kraški gozd s pomočjo aplikacije TurfHunt. Tam so raziskovali površinske in podzemne skrivnosti kraškega sveta, prepoznavali tipične kamnine s fosili ter spoznavali značilnosti gozdnega ekosistema.

To testiranje je omogočilo učencem praktično izkušnjo GeoExplorer Toolkit ter hkrati povezalo učenje naravoslovja s terenskim delom in uporabo sodobnih tehnologij.