Študijska tura v nastajajoči čezmejni geopark Kras-Carso

V torek, 18. 10. 2022 smo se zaposleni na Zavodu za turizem Idrija ter ponudniki kolektivne blagovne znamke (KBZ) Idrija izbrano, skupaj s partnerji Geoparka Karawanken-Karavanke udeležili skupne študijske ture v nastajajoči čezmejni geopark Kras-Carso.

V Sežani smo se najprej seznanili s predstavitvijo Krasa in nastajajočega čezmejnega geoparka Kras-Carso. Nato smo se čez mejo odpravili do bližnje vasi Jezero v Italiji, kjer smo si ogledali čudovito razgledno točko nad dolino reke Glinščice. Sledil je ogled najstarejše pršutarne na slovenskem Krasu – Pršutarna Lokev s’krasa, kjer po tradicionalnih recepturah in s pomočjo edinstvenega kraškega podnebja že desetletja proizvajajo kraške mesnine. Nato je sledila degustacija Lokavskega pršuta. Zadnji postanek smo imeli v bližini kraja Lokev, kjer smo si ogledali jamo Vilenico, ki je ena najstarejših turističnih jam v Evropi in zbirke fosilov.

Glavni namen študijske ture, ki je potekala v okviru aktivnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (program IGGP) in je delno financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je povezovanje ponudnikov in partnerjev znotraj različnih geoparkov, spoznavanje naravne in kulturne dediščine v novonastajajočem Geoparku Kras-Carso, izmenjava znanj in spoznavanje primerov dobrih praks ter izobraževanje o pomenu UNESCO globalnih geoparkov, EGN in GGN znotraj lokalnih skupnosti.

Za konec lahko dodamo, da smo namen študijske ture na Krasu vsekakor izpolnili in skupaj preživeli čudoviti dan. Veselimo se že nadaljnjega sodelovanja in povezovanja z obema čezmejnima geoparkoma (Karawanken-Karavanke in Kras-Carso).