Pridružili smo se Skupnosti naravnih parkov Slovenije

Z letošnjim julijem je Krajinski park Zgornja Idrijca postal član Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki povezuje 16 naravnih parkov v Sloveniji. Skupnost je bila ustanovljena leta 2011 z namenom tesnejšega in bolj organiziranega sodelovanja zavarovanih območij Slovenije. Ta sodelovanja so ključna za izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks na področju varstva narave ter trajnostnega turizma.

Skupnost naravnih parkov Slovenije sestavljajo: Triglavski narodni park, Kozjanski park, Notranjski regijski park, Park Škocjanske jame, Krajinski park Debeli rtič, Krajinski park Goričko, Krajinski park Kolpa, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Logarska dolina, Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Krajinski park Radensko polje, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Naravni rezervat Škocjanski zatok ter Krajinski park Zgornja Idrijca.

Vključitev Krajinskega parka Zgornja Idrijca v to ugledno družbo predstavlja priznanje in potrditev prizadevanj, ki so bila vložena v ohranjanje edinstvene naravne in kulturne dediščine tega območja. Obenem pa utira pot trajnostnemu razvoju, ohranjanju biotske raznovrstnosti ter ozaveščanju tako lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev o pomenu varovanja narave in naravnih virov za prihodnje generacije.