Na Danskem potekalo zaključno srečanje v okviru evropskega projekta Young European GeoExplorer

V času od 6. do 10. novembra 2023 je Unesco Globalni Geopark Odsherred v mestu Højby na Danskem gostil 4. in hkrati zadnje mednarodno srečanje partnerjev v okviru projekta Young European GeoExplorer, katerega vodilni partner je Unesco Globalni Geopark Steirische Eisenwurzen iz Avstrije in je sofinanciran v okviru programa Erasmus+. Glavni cilj tega projekta je izboljšati kakovost poučevanja angleščine in naravoslovja preko medpredmetnega povezovanja in razvoja novih pedagoških pristopov ter razvoj praktičnega orodja za poučevanje naravoslovja na terenu.  

Poleg omenjenih partnerjev v projektu sodelujejo še Magma Unesco Globalni Geopark iz Norveške, Unesco Globalni Geopark Idrija ter po ena šola vsakega geoparka. Iz Slovenije smo se srečanja udeležile predstavnice Geoparka Idrija in Osnovne šole Črni Vrh. Srečanje je predstavljajo odlično priložnost za izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks med različnimi geoparki ter šolami iz različnih koncev Evrope.

Na srečanju smo veliko pozornost posvetili metodi CLIL (Content and Language Integrated Learning) oz. integrirano učenje jezika, ki omogoča učencem, da se učijo tujega jezika skozi učenje drugega predmeta, v našem primeru naravoslovja. S tem se poveča motivacija učencev za učenje tujega jezika, saj le-to postane bolj zanimivo in zabavno.

Pomemben del srečanja je bil tudi terenski obisk, kjer smo udeleženci v praksi preizkusili v projektu razvito orodje za poučevanje naravoslovja na terenu in se hkrati seznanili s pristopi gostujočega geoparka k interpretaciji geološke dediščine ter načini kako to izkoristijo za izobraževanje in turizem.

Ob zaključku srečanja smo se udeleženci zavezali k nadaljnjemu širjenju pridobljenega znanja in izkušenj, pridobljenih tekom projekta v svojih lokalnih okoljih. Hkrati pa je sodelovanje med različnimi geoparki in šolami okrepilo mrežo znanja in sodelovanja, ki bo pripomoglo k obogatitvi izobraževalnih praks.