Mednarodni dan geopestrosti 2023

Organizacija UNESCO je 6. oktober razglasila za mednarodni dan geopestrosti. Le-ta je namenjen ozaveščanju in ohranjanju geološke, geomorfološke, hidrološke in pedološke raznovrstnosti, razumevanju zemeljskih procesov in spodbujanju odgovorne rabe naravnih virov. Organizator osrednje prireditve in koordinator dogodkov v Sloveniji je Zavod RS za varstvo narave v sodelovanje z Uradom za UNESCO.

Obeležili smo ga tudi v Geoparku Idrija, in sicer s pohodom od Zavratca do Idrije. Na čudovit sončni jesenski dan smo v prijetni družbi spoznavali geološko zgradbo zavraškega območja, naravno in kulturno dediščino območja. Domačini iz Zavratca so pohodnikom predstavili zgodovino Zavratca ter zgodovino mlina pri Bezjakovem slapu. V družbi geologinje so pohodniki spoznali geologijo območja Zavratca, kako je nastal Bezjakov slap in Tomaževa miza. Člani Zgodovinskega društva Rapalska meja so predstavili zgodovino ob rapalski meji ter član Aerokluba Srebrna krila Idrija padec ameriškega bombnika Liberator B-24. Vsi smo si bili edini, kako čudovito je območje Zavratca in kakšno bogato dediščino hrani.

Dan prej pa je na Občini Litija in pred Rudnikom Sitarjevec Litija potekala osrednja slovesnost ob dnevu geopestrosti. Ob tej priložnosti smo predstavniki Geoparka Idrija  sodelovali na okrogli mizi o rabi mineralnih surovin in njihov pomen za geopestrost ter na delavnici Dan geologije, ki jo v organizaciji Slovenskega geološkega društva številne slovenske strokovne in izobraževalne ustanove na področju naravoslovja izvajamo za slovenske osnovne šole.

Foto: Rajko Gnezda, arhiv Zavoda za turizem in Geološki zavod Slovenije