Pot št. 11: Stara romarska pot
Sp. Idrija – Ledine

POHODNE IN KOLESARSKE POTI