Pot št. 11: Stara romarska pot
Sp. Idrija–Ledine

POHODNE IN KOLESARSKE POTI