Pot št. 12: Planotast svet Ledin, razpet med Primorsko in Gorenjsko

POHODNE IN KOLESARSKE POTI