Avtobusni prevoz in parkirnina v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

Do 31. avgusta 2023 je ob sobotah, nedeljah in ob praznikih, ki so dela prosti, obiskovalcem Krajinskega parka Zgornja Idrijca na voljo brezplačni avtobusni prevoz, ki vozi na relacijah Idrija – Lajšt – Idrija in Črni Vrh – Lajšt – Črni Vrh po sledečem urniku na tej povezavi.

Parkiranje na Lajštu je od 1. 7. do 31. 8. 2023 ob sobotah, nedeljah in ob praznikih, ki so dela prosti, plačljivo. Parkirnino se poravna preko aplikacije EasyPark oz. SMS-a (z dodatkom stroška provizije). Več informacij: https://www.geopark-idrija.si/o-krajinskem-parku-zgornja-idrijca/informacije-za-obiskovalce/