Ponovno ocenjevanje dela UNESCO globalnega geoparka Idrija

V Geoparku Idrija sta se med 16. in 21. oktobrom mudila dva UNESCO-va ocenjevalca, in sicer romun Alexandru Andrasanu in francozinja Sophie Justice, ki sta preverjala kvaliteto opravljenega dela v preteklih 4 letih delovanja. Preverjala sta, ali je Geopark Idrija od zadnjega ocenjevanja v letu 2017 v svojih aktivnostih dovolj napredoval, da lahko ostane vključen v Evropsko in Globalno mrežo geoparkov in še naprej nosi naziv UNESCO globalni geopark Idrija.

Članstvo v UNESCO-vi mreži globalnih geoparkov je vsekakor velika čast, a je tudi predvsem velika obveznost in nikakor ni saumevno, saj se napredek vsakega geoparka redno preverja in vsak geopark se s članstvom obveže, da bo v mreži aktivno deloval in prenašal svoje izkušnje in znanje tudi na druge geoparke. Vsak geopark je že ob prijavi predmet ocenjevanja dveh ocenjevalcev, ki na licu mesta preverita, ali bodoči geopark izpolnjuje UNESCO-ve standarde in deluje v skladu z geoparkovimi pravili. Vsak geopark, ki uspešno prestane prvo ocenjevanje, je sprejet v Evropsko in Globalno mrežo goparkov ter prejme certifikat za dobo 4 let. Po 4 letih je potrebno vložiti namero za ponovno ocenjevanje ter na UNESCO predložiti štiriletno poročilo o napredku z oceno  svojega delovanja v preteklem obdobju. Sledi ponovno ocenjevanje dveh ocenjevalcev. Na podlagi poročila ponovnega ocenjevanja se lahko članstvo v geoparkovi mreži podaljša za štiri leta, pogojno podaljša za dve leti s predpisanimi izboljšavami ali pa se ga zavrne. Sistem ocenjevanja je za geoparke izziv in usmerjanje k stalnim izboljšavam.

Geopark Idrija je bil v Evropsko in Globalna mrežo sprejet leta 2013. Leto kasneje je z ustanovitvijo IGGP programa (International Geoscience and Geoparks Programme) v okviru organizacije UNESCO pridobil naziv UNESCO globalni geopark Idrija. Prvo ocenjevanje je uspešno z zelenim kartonom prestal leta 2017. Ponovno ocenjevanje v oktobru 2021 je bilo že drugo ponovno ocenjevanje zapovrstjo.

Tokratno večdnevno ocenjevanje sta opravila Francozinja Sophie Justice iz UNESCO globalnega geoparka Chablais in Romun Alexander Andrasanu iz UNESCO globalnega geoparka Hateg. Skupaj z vsemi sodelavci Geoparka Idrija na Zavodu za turizem Idrija, v okviru katerega se izvaja koordinacija  idrijskega geoparka, se je pregledalo vsa posredovana poročila in drugo dokumentacijo. Velik del ocenjevanja pa je potekal na terenu pri partnerjih Geoparka Idrija, saj je zelo pomembno, da geopark prispeva k trajnostnem razvoju območja in se v delovanje le-tega vključujejo tudi lokalni partnerji. Po uvodnem uradnem srečanju in predstavitvi opravljenega dela na Občini Idrija, katerega so se udeležili tudi predstavniki Urada za UNESCO iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Geološkega zavoda Slovenija ter Sveta javnega zavoda Zavod za turizem Idrija, so ogledi v nadaljevanju potekali pri partnerjih Geoparka Idrija, začenši z Antonijevim rovom in ogledom Mestnega muzeja Idrija. Prvi dan sta zaključila v Centru za obiskovalce UNESCO globalnega geoparka Idrija z ogledom razstave Zapisano v kamninah, ki je ena izmed glavnih pridobitev preteklega štiriletnega obdobja in eno izmed priporočil ocenjevalcev prejšnjega ocenjevanja za izboljšavo. Drugi, popolnoma terenski dan, je dopoldan potekal v Idrijskih Krnicah, kjer sta si ocenjevalca v začetku ogledala kmetiji Pr’ Krnčanu in Pr’Kendu in poskusila njihove odlične mlečne izdelke, nadaljevala pa v Deželi doživetij Log, kjer sta okusila odlične zeliščne izdelke Hiše zelišč, različne vrste meda Čebelarstva Rupnik ter okusne pekovske izdelke Alojzije Strel. Turistično društvo Idrijske Krnice pa je za kosilo pripravilo domačo polento z ocvirki s kislim mlekom ali jogurtom. Poudarek v tem delu programa je bil na predstavitvi izdelkov, ki so vključeni v kolektivno blagovno znamko Idrija izbrano. Popoldanski program se je nadaljeval v Krajinskem parku Zgornja Idrijca z ogledom Divjega jezera, naravnega kopališča Lajšt ter Brusovih klavž. Za zaključek dneva pa so člani Zgodovinskega društva Rapalska meja gostoma razkazali še del trase feldbana, Ivan Rudolf pa je predstavil njegovo muzejsko zbirko predmetov iz 1. svetovne vojne v Črnem Vrhu nad Idrijo. Zadnji tretji dan smo ocenjevalcema demonstrirali še učni program z mobilni aplikacijo TeachOUT, po kosilu pa zaključili s sestankom, kjer smo se pogovorili o priporočilih za izboljšave in razvoj v prihodnjem 4-letnem obdobju.

Program je bil natrpan in pester, vendar zelo lepo sprejet, tako na strani ponudnikov, ki so izkazali z gostoljubnostjo, kakor tudi na strani ocenjevalcev, ki sta bila nad videnim zelo zadovoljna.

Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri izvedbi ponovnega ocenjevanja Geoparka Idrija.