Učenje v naravi preko lastnih izkušenj je najučinkovitejši način učenja. Tega načela se držimo tudi v Geoparku Idrija, saj že vrsto let uspešno povezujemo vse okoliške osnovne šole: OŠ Idrija, OŠ Spodnja Idrija, OŠ Črni Vrh nad Idrijo in OŠ Cerkno v okviru skupnega tematskega dneva Mreže šol v Geoparku Idrija.

Letos smo za vse sedmošolce iz Idrijskega in Cerkljanskega pripravili raznolik program v okviru katerega so učenci preko delavnic na temo ‘Geologija v vsakdanjem življenju’ spoznavali različne geološke zakonitosti. Drugi del programa pa je bil namenjen spoznavanju naravne in kulturne dediščine na Idrijskem. Učenci so bogato dediščino raziskovali preko izobraževalne aplikacije TeachOUT, ogledali so si Center za obiskovalce Geoparka Idrija, Mestni muzej Idrija in Antonijev rov.

Letošnjega skupnega tematskega dneva se je udeležilo preko 180 učencev iz Idrijskega in Cerkljanskega. Pri tem naj omenimo, da je pri pripravi in izvedbi programa sodelovalo 13 geologov raziskovalcev iz različnih inštitucij (Oddelek za geologijo NTF-UL, Geološki zavod Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Zavod RS za varstvo narave), ki delujejo pod okriljem Sekcije za promocijo geološke znanosti Slovenskega geološkega društva, 16 učiteljev spremljevalcev in 8 sodelavk Zavoda za turizem Idrija.

Najlepše se zahvaljujemo vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam finančno omogočili izvedbo Dneva mreže šol: Trtnik in Trnik d.o.o., Elektro Primorska d.d., Geologija d.o.o., BLT, Inženiring-marketing-proizvodnja d.o.o.  Dolomit, Janko Kosmač s.p., Nomago d.o.o., Zavarovalnica Sava d. d., ebm-papst d.o.o. in Krajevna skupnost Idrija.

Še posebej pa se zahvaljujemo Sekciji za promocijo geološke znanosti Slovenskega geološkega društva za prostovoljno izvedbo geoloških delavnic.