Geopark Idrija in OŠ Črni Vrh sodelujeta v evropskem projektu Young European GeoExplorer

UNESCO globalni geopark Idrija in Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo sta, skupaj s partnerji iz Avstrije, Danske in Norveške, vključena v mednarodni projekt Young European GeoExplorer, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus +.  Njegov glavni namen je izboljšati kakovost poučevanja angleščine in naravoslovja preko medpredmetnega povezovanja ter razvoja novih pedagoških pristopov. V okviru projektnih aktivnosti bomo vsi sodelujoči partnerji pripravili analizo učnih načrtov, obstoječih orodij ter gradiv pri poučevanju angleščine in naravoslovja, razvili didaktični pripomoček za medpredmetno poučevanje angleščine in naravoslovja, izvedli pilotno testiranje in pripravili priporočila za učitelje, zaposlene v geoparkih ter druge izobraževalne organizacije.

Uvodno srečanje projektnih partnerjev je potekalo 10. februarja 2022 v spletnem konferenčnem okolju. V okviru srečanja je vodilni partner Geopark Steirische Eisenwurzen predstavil vse predvidene projektne aktivnosti in izvajanje aktivnosti v prihajajočih mesecih. Velik del pa je bil namenjen spoznavanju in predstavitvam vseh sodelujočih geoparkov. Kljub temu, da se partnerji nismo uspeli spoznati v živo, smo pridobili vse potrebne informacije, ki jih potrebujemo pri našem nadaljnjem delu. Sodelavci Geoparka Idrija se že veselimo vseh projektnih aktivnosti in končnih rezultatov projekta, s katerimi bomo lahko nadgradili naše dosedanje izobraževalne aktivnosti in delo z različnimi šolskimi skupinami.