Pot št. 2: Ob Rakah
»Po poti idrijskih naravoslovcev«

POHODNE IN KOLESARSKE POTI