Pot št. 4: Vojsko – najvišje ležeča vas na Primorskem

POHODNE IN KOLESARSKE POTI