Kraški in hidrološki pojavi

Kraški svet brezen, uval, vrtač, požiralnikov, kraških polj in jam je nastal ob dolgotrajnem stiku kamnin in vode. Za kras značilni kamnini apnenec in dolomit sestavljata tudi večji del površja Idrijskega.