Strokovna skupina

Strokovna skupina Geoparka Idrija je posvetovalno telo sveta zavoda in direktorja Zavoda za turizem Idrija. Obravnava strokovna vprašanja, skrbi za usklajenost strokovnih podlag ter za delovanje in njihovo izvajanje v okviru Geoparka Idrija. Strokovna skupina je povezovalni organ z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami in državnimi organi na področju geologije, okolja ter varstva naravne in kulturne dediščine.

Člani strokovne skupine za Geopark Idrija: