Nacionalni forum UNESCO globalnih geoparkov Slovenije

Forum je neformalno združenje geoparkov, ki imajo vsaj del svojega ozemlja in ozemlja svojih partnerjev v Republiki Sloveniji. Glavne naloge foruma so: usklajevanje delovanja slovenskih geoparkov, pomoč pri ustanavljanju geoparkov v Sloveniji in njihovem vključevanju v mednarodne mreže geoparkov, sodelovanje z Evropsko (EGN) in Globalno (GGN) mrežo geoparkov, mednarodna povezovanja, spodbujanje sodelovanja pri pridobivanju sredstev za skupne projekte za razvoj geoparkov, priprava poročil in drugo.

V Nacionalni forum globalnih geoparkov Slovenije so povezani: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Geološki zavod Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod RS za varstvo kulture, nacionalni predstavnik Mednarodne zveze geoloških znanosti (IUGS), Nacionalni odbor Mednarodnega programa za vede o zemlji (IGGP) ter oba delujoča geoparka, in sicer Geopark Karavanke/Karawanken in Geopark Idrija.