Geopark Idrija, katerega meje so tudi meje Občine Idrija, meri 294 km2 in leži v zahodni Sloveniji na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Zaradi svoje specifične lege na stični točki alpskega in dinarskega sveta predstavlja nazoren prehod med predalpsko in kraško pokrajino. Ozemlje je izredno razgibano, z globokimi soteskami, nad katerimi se raztezajo visoke kraške planote z razglednimi vrhovi, ki ponujajo čudovite poglede od Julijskih Alp do Jadranskega morja.

Najpomembnejša in najbolj poznana naravna znamenitost Geoparka Idrija je rudišče živega srebra. Rudarjenje je 500 let krojilo razvoj mesta Idrije nad rudiščem. Rudnik živega srebra Idrija je skozi stoletja omogočal preživetje prebivalcem Idrije in okolice. Za seboj je pustil pomembno tehniško dediščino rudarjenja, ki je skupaj z Almadenom iz Španije od leta 2012 vpisana na Unescov seznam kulturne dediščine.

Idrijsko podeželje kaže drugačno, a prav tako svojevrstno podobo. Ponaša se z neokrnjenostjo in prvobitnostjo narave z izredno dediščino, med katerimi so nekateri edinstveni pojavi kot na primer Divje jezero (jezero, jama in izvir v enem) ali idrijski prelom – najmočnejša tektonska struktura v Južnoalpskem prostoru. Ohranjena kulturna krajina priča o težkih naravnih pogojih, ki so ljudem krojili način življenja. Ukvarjali so se s kmetijstvom: kar je bilo možno, so obdelovali, in od pridelanega živeli. Živele so domače obrti: izdelovanje suhe robe, pletarstvo, žebljarstvo, kovaštvo itd.

V Geoparku Idrija se vseskozi trudimo predstaviti edinstveno naravo, kulturo in tradicijo preko najrazličnejših aktivnosti. Zato se povezujemo z muzeji, informacijskimi centri, gostinskimi in ostalimi turističnimi ponudniki ter šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami. Podpiramo in spodbujamo razvoj turistične ponudbe ter ustvarjanje inovativnih turističnih produktov, ki so zasnovani na osnovi lokalnih zgodb in narejeni iz lokalnih surovin. Slednjim še posebno žlahten pridih doda certifikat odličnosti kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija – Idrija izbrano.

Geopark Idrija je bil leta 2013 na 12. konferenci EGN v Geoparku Valle di Cilento in Diano v Italiji kot 55. član sprejet v Evropsko in hkrati tudi v Globalno mrežo geoparkov. Z ustanovitvijo Unescovega programa IGGP (International Geoscience in Geoparks Programme) leta 2015 pa je tudi nosilec naziva UNESCO globalni geopark Idrija.