Global Geoparks Network (GGN)

Leta 2004 je bila na sedežu organizacije UNESCO v Parizu ustanovljena Globalna mreža geoparkov. To je nevladna, neprofitna in prostovoljna mreža, ki zagotavlja podporo za sodelovanje med geoparki, združuje vladne agencije, nevladne organizacije, znanstvenike in lokalne skupnosti iz držav po celem svetu v edinstveno svetovno združenje. Deluje v skladu z Unescovimi pravili o zaščiti in ohranjanju svetovne dediščine. Ob tej priložnosti so bile sprejete Operativne smernice za ustanovitev in članstvo novih geoparkov v Globalni mreži geoparkov.

Pozneje v letu 2004 je bila podpisana še t. i. Madoniejska deklaracija, ki določa Evropsko mrežo geoparkov kot evropsko regionalno mrežo geoparkov, ki služi kot vstopna organizacija tudi za Globalno mrežo geoparkov. Novopridruženi člani Evropske mreže geoparkov so pozneje tudi potrjeni člani Globalne mreže geoparkov. Evropska mreža geoparkov (in tudi druge regionalne mreže geoparkov po svetu) na ta način udejanja visoke Unescove standarde v svoji regiji, na območjih članov Evropske mreže geoparkov.
In končno, leta 2015 Globalna mreža geoparkov postane tudi uradno del Unescovih programov, in sicer programa IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme).

Več: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
http://www.globalgeopark.org/