European Geoparks Network (EGN)

Ustanovitev Evropske mreže geoparkov sega v leto 2000, ko so se na podlagi večletne želje po ohranjanju geološke dediščine ustanovni štirje geoparki iz Francije, Grčije, Nemčije in Španije povezali v tematsko mrežo geoparkov. Poleg varovanja in promocije geološke dediščine so se zavezali še k povezovanju evropskih držav pri izmenjavi dobrih praks in izkušenj pri varstvu geološke dediščine ter promociji celovitega pristopa k varstvu narave.

Večji korak k zaščiti območij pod Unescom je bil storjen leta 2001, ko je bil podpisan sporazum o sodelovanju z Unescom (Division of Ecological and Earth Sciences), ki je Evropsko mrežo vzel pod svoje okrilje. Leta 2004 je bila v Parizu ustanovljena Globalna mreža geoparkov, pozneje pa podpisana tudi t. i. Madoniejska deklaracija. To je nov sporazum med Unescom (Division of Ecological and Earth Sciences) in Evropsko mrežo geoparkov, ki je določil, da vsak evropski geopark, ki želi postati del Globalne mreže geoparkov, to stori preko prijave v Evropsko mrežo, torej slednja nastopa kot vstopna organizacija v Unescovo mrežo globalnih geoparkov za območje Evrope. Evropska mreža geoparkov je bila določena kot referenčni model za ustanavljanje geoparkov širom sveta in predstavlja evropsko regionalno mrežo geoparkov, ki se vsi združujejo tudi v Unescovi Globalni mreži geoparkov.

Več: http://www.europeangeoparks.org/