Učitelji na Črnovrški planoti testirali mobilno aplikacijo TeachOUT

Učitelji na Črnovrški planoti testirali mobilno aplikacijo TeachOUT

Petek, 22. marec 2019

Geopark Idrija (Center za idrijsko dediščino) je v sodelovanju z Osnovno šolo Črnih Vrh in Univerzo v Ljubljani (NTF – Oddelek za geologijo), dne 21. 3 2019, organiziral izobraževalni dogodek z naslovom Uporaba mobilne aplikacije TeachOUT pri poučevanju naravoslovja na prostem.

Izobraževalna aktivnost je potekala v okviru projekta ESTEAM, ki je financiran s strani programa Erasmus+. Vodilni partner projekta je Geopark Idrija, ki sodeluje skupaj s šestimi partnerji: dvema geoparkoma iz Norveške in Portugalske, osnovnimi šolami iz Slovenije in Portugalske, z Univerzo v Ljubljani in računalniškim podjetjem iz Islandije. Glavni namen projekta je izboljšati kakovost poučevanja naravoslovja v šolskem sistemu z uporabo zanimivih, inovativnih metod, ki združujejo interaktivno učenje z aktivnostmi na terenu. Na podlagi analiz nacionalnih učnih načrtov, potreb učiteljev in učencev partnerji pripravljajo mobilno aplikacijo za poučevanju naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah . Eden izmed glavnih rezultatov projekta je  mobilna aplikacija TeachOUT, ki združuje interaktivno učenje naravoslovja z uporabo sodobnih tehnologij in aktivnostmi na terenu. Mobilno aplikacijo so že testirali učenci in učitelji s Slovenije, Portugalske ter Norveške, ki so podali priporočila za nadaljnjo nadgradnjo aplikacije.  

Dogodek je bil v prvi vrsti namenjen vsem učiteljem naravoslovja in drugim pedagoškim delavcem, ki želijo svoje pedagoško znanje nadgraditi z uporabo sodobnih tehnologij pri pouku naravoslovja. Dopoldanski del je bil namenjen predstavitvi glavnih rezultatov projekta ESTEAM – različne možnosti uporabe sodobnih tehnologij v učnem procesu, razvoj mobilne aplikacije TeachOUT, rezultati pilotnega testiranja učencev in bodočih učiteljev iz Slovenije, Portugalske ter Norveške. Popoldanski del je bil  namenjen praktičnemu testiranju mobilne aplikacije na učni poti Kraški gozd, ki se nahaja na Črnovrški planoti. Naloge v mobilni aplikaciji so se nanašale na geološke, botanične in družbene značilnosti življenja na kraškem svetu. Naloge so bile sestavljene iz različnih učnih metod in aktivnosti v naravi, ki temeljijo na rezultatih predhodne raziskave učnih potreb in pričakovanj učencev ter učiteljev v vseh sodelujočih državah.

Dogodka se je udeležilo 30 učiteljev in drugih pedagoških delavcev iz celotne Slovenije ter predstavnikov različnih organizacij, ki delujejo znotraj lokalne skupnosti. Velik pomen projektnih aktivnosti so prepoznali tudi zaposleni na Zavodu za šolstvo Slovenije (območna enota Nova Gorica), ki so projektnim partnerjem ponudili strokovno podporo pri nadgradnji mobilne aplikacije. Poleg tega pa so v okviru dogodka sodelovali s predavanjem na temo uporaba sodobnih tehnologij pri poučevanju.

Geopark Idrija v sodelovanju s partnerji še naprej nadaljuje s projektnimi aktivnostmi. Mobilna aplikacija TeachOUT bo v prihodnjih mesecih nadgrajena z novimi možnostmi priprave nalog in tehničnimi rešitvami, ki bodo omogočale čim bolj enostavno uporabo mobilne aplikacije. Prav tako pa je v pripravi Priročnik Korak za korakom, ki bo namenjen vsem učiteljem kot pomoč pri oblikovanju učnih ur in uporabe mobilne aplikacije. Vse naše aktivnosti lahko spremljate na spletni strani: https://www.esteamproject.eu/


Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

PON
TOR
SRE

12 / 25 °C

15 / 24 °C

16 / 22 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija