JAVNO NAROČILO

JAVNO NAROČILO

Ponedeljek, 26. november 2018
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, v nadaljevanju ZJN-3), naročnik:

Center za idrijsko dediščino
Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija (v nadaljevanju: naročnik),
telefon: 05/ 373 40 76
matična številka: 3805999000
ID za DDV: SI51208296

 
vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, na osnovi javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti: GEOPARK - CENTER ZA OBISKOVALCE.

1.     PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Predmet javnega naročila je izvedba projekta: GEOPARK - CENTER ZA OBISKOVALCE, ki obsega tri vsebinske sklope:

1.    gradbeno-obrtniška dela

2.    oprema

3.    ostali elementi razstave


Podrobnejši popis del za izvedbo projekta izhaja iz izvedbenega projekta.

2.    PREDLOŽITEV PONUDBE: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN: https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 10. decembra 2018, do vključno 12:00 ure.

3.     ODPIRANJE PONUDB: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. decembra 2018 in se začelo ob 12:30 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2


Priloge so na voljo TUKAJ in vsebujejo:
- Razpisna dokumentacija
- Predračun
- Popis del
- Obrazci
- Izvedbeni projekt
Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

PON
TOR
SRE

9 / 23 °C

10 / 23 °C

9 / 26 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija