RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA

RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA

Četrtek, 12. julij 2018
Center za idrijsko dediščino objavlja razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke (v nadaljenanju KBZ) GEOPARK IDRIJA.

KBZ GEOPARK IDRIJA se uporablja za označevanje kakovosti na območju GEOPARKA IDRIJA za naslednje kategorije:

    - rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja
    - pridelke in prehranske izdelke
    - jedi in pijače postrežene na gostinski način
    - prireditve
    - turistične programe in doživetja

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ GEOPARK IDRIJA se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe iz območja Občine Idrija, ki ponujajo pridelke, izdelke ali storitve, za katere se podeljuje pravica do uporabe KBZ GEOPARK IDRIJA.

Aktivnosti oblikovanja in pridobitve pravice do uporabe KBZ Geopark Idrija se v letu 2018 izvajajo in sofinancirajo v okviru projekta Danube GeoTour, ki je sofinanciran iz skladov Evropske Unije (ESRR, IPA).

Ocenjevanje, pridobitev pravice do uporabe KBZ Geopark Idrija in vse aktivnosti, ki zajemajo osnovni paket (v prilogi) so za prijavitelje v okviru projektnih aktivnosti brezplačne.

V okviru projektnih aktivnosti Danube GeoTour lahko ponudnik prijavi v ocenjevanje največ 3 produkte.

Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe KBZ GEOPARK IDRIJA po posameznih kategorijah bodo naslednji:

Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja

Rok za oddajo prijave: 17. 9. 2018

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

- izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija

- podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Geopark Idrija

- izpolnjen obrazec  za prijavo rokodelskih izdelkov   ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja

Datum ocenjevanja: 3. 10. 2018


Pridelki in prehranski izdelki:

Rok za oddajo prijave: 17. 9. 2018

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

- izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija

- podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Geopark Idrija

- izpolnjen obrazec  za prijavo pridelkov in prehranskih izdelkov 

Datum ocenjevanja: 3. 10. 2018


Jedi in pijače postrežene na gostinski način

Rok za oddajo prijave: 15. 10. 2018

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

- izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija

- podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Geopark Idrija

- izpolnjen obrazec za prijavo jedi in pijač postreženih na gostinski način

Datum ocenjevanja: 24. 10. 2018


Prireditve 

Rok za oddajo prijave: 6. 8. 2018

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

- izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija

- podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Geopark Idrija

- izpolnjen za obrazec prijavo prireditev 

Datum ocenjevanja: na dan prireditve


Turistični programi in doživetja

Rok za oddajo prijave: 6. 8. 2018

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

- izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija

- podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Geopark Idrija

- izpolnjen obrazec za prijavo turističnih programov in doživetij 

Datum ocenjevanja: po predhodnem dogovoru s prijaviteljem.

Za usmeritve pri razvoju produktov in pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije se lahko obrnete na e-naslov nina.erjavec@visit-idrija.si in urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali na tel. št 05 93 44 077.


Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnjih povezavah.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

TOR
SRE
ČET

/ °C

/ °C

/ °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija