Učenci testirali vsebine za novo mobilno aplikacijo

Učenci testirali vsebine za novo mobilno aplikacijo

Torek, 22. maj 2018

Dne 18. 5. 2018 je v Črnem Vrhu nad Idrijo potekalo prvo pilotno testiranje vsebin za mobilno aplikacijo, ki jo Geopark Idrija skupaj z drugimi partnerji iz Slovenije, Portugalske, Norveške in Islandije izvaja v okviru projekta ESTEAM (financiran s strani programa Erasmus +).

Glavni namen projekta je izboljšati kvaliteto poučevanja naravoslovja v šolskem sistemu z uporabo zanimivih, inovativnih metod, ki združujejo interaktivno učenje z aktivnostmi na terenu. Na podlagi analiz nacionalnih učnih načrtov, potreb učiteljev in učencev partnerji pripravljajo mobilno aplikacijo za poučevanju naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah.

Pilotno testiranje smo izvedli skupaj z učiteljico in učenci Osnovne šole Črni Vrh na učni poti Kraški gozd. Učenci so testirali naloge, ki so nastale v sodelovanju učiteljic iz Osnovne šole Črni Vrh, strokovnjakov z Univerze v Ljubljani in zaposlenih v Geoparku Idrija. Naloge so se nanašale na geološke, botanične in družbene značilnosti življenja na kraškem svetu, pri tem pa smo bili pozorni, da smo pri nalogah uporabili različne učne metode in aktivnosti v naravi, ki temeljijo na rezultatih predhodne raziskave učnih potreb in pričakovanj učencev ter učiteljev v vseh sodelujočih državah. S pilotnim testiranjem smo želeli pridobiti povratno mnenje s strani učencev o oblikovanih nalogah, ustreznosti učnih metod in izbranih aktivnosti v naravi. Raziskava je pokazala, da je bilo učenje v naravi učencem všeč. Še posebej so izpostavili obisk Hrvatove jame in reševanje nalogov povezanih s kraškimi pojavi v njej. Podali so tudi številne predloge za izboljšave, ki so zelo pomembni za naše nadaljnje delo povezano z oblikovanjem mobilne aplikacije. V začetku junija 2018 bomo testiranje izvedli še s pilotno skupino študentov – bodočih učiteljev naravoslovja iz ljubljanske fakultete.

Z istimi pilotnimi skupinami bomo testiranje ponovili v jesenskih mesecih, ko bo mobilna aplikacija že nadgrajena s predlaganimi izboljšavami.

Več o projektu ESTEAM si lahko preberete tukaj.  

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

SRE
ČET
PET

16 / 22 °C

16 / 24 °C

17 / 22 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija