RAZVOJ UČNE APLIKACIJE V PROJEKTU ESTEAM

RAZVOJ UČNE APLIKACIJE V PROJEKTU ESTEAM

Sreda, 21. marec 2018
Med 18. in 20. marcem 2018 je v Črnem Vrhu nad Idrijo, Idriji in Ljubljani potekal že 4. partnerski sestanek v projektu ESTEAM, ki je sofinanciran iz EU programa Erasmus+.

Projekt ESTEAM se je pričel v septembru 2016 in bo trajal do konca septembra 2019. Partnerji v projektu smo uspešno zaključili prvega (od treh) vsebinskih delov – raziskavo nacionalnih učnih načrtov v naravoslovju na Portugalskem, Norveškem in v Sloveniji, katere rezultat elektronska knjiga je javno objavljena  TUKAJ. Analiza nam je dala dragocene in zanimive podatke o potrebah v šolskem izobraževanju na strani učiteljev in na strani učencev ter vizijah na strani bodočih učiteljev. Ti rezultati nam predstavljajo osnovo, na kateri gradimo vsebine, metodologije ter aktivnosti na prostem, kar bo vse zajemala nova aplikacija za poučevanje. Poleg tega stremimo tudi k temu, da aplikacijo dopolnimo tudi s primeri vsakodnevne rabe tega znanja, torej, da učencem pomagamo umestiti novo pridobljeno znanje v svoj vsakdan, ter del za učenje, ponavljanje in preverjanje znanja. Nova aplikacija bo potemtakem predstavljala celostno orodje za poučevanje in učenje v učnem procesu v šolah in doma.

Glavnina sestanka je bila namenjena konceptu, vsebinam in tehničnim zahtevam aplikacije. Diskusija je tekla o marsičem, med drugim o tem, kaj naj aplikacija vsebuje, kakšne vrste nalog je potrebno razviti in tehnične prepreke ter na kakšen način bomo testirali in ocenili dodano vrednost take aplikacije. V diskusiji se vedno izkaže, da so način dela in potrebe med državami zelo različni, zato je potrebnega veliko usklajevanja in prilagajanja. Navkljub vsem izzivom delo dobro napreduje, saj bomo spomladi že testirali pripravljene verzije nalog in odziv učencev ter tudi prve pripravljene naloge v aplikaciji, ki naj bi bila za uporabo pripravljena konec leta 2019. V prihodnjem letu nas čakajo še trening vseh partnerskih organizacij o spletni platformi ter t.i. aktivnost razširjanja, ko bo vsak izmed treh geoparkov doma predstavil novo učno orodje, saj je naša želja, da bi uporabo novega učnega pripomočka razširili koliko je le mogoče oziroma jo tržili.

Poleg tega so partnerji spoznali del dediščine Črnovrške planote. Spoznali so gostoljubje gostiteljev, si ogledali razstavo ljubiteljskih rokodelcev na planoti,  preizkusili so se v pletarstvu ter okušali domače dobrote. V Idriji so si ogledali novi center za obiskovalce Topilnico Hg. Sestanek se je zaključil s kratkim obiskom Naravoslovnotehniške fakultete, partnerja v projektu, ter kratkim ogledom Ljubljane.

Naslednje partnersko srečanje bo potekalo v oktobru na Portugalskem, v Sloveniji pa se ponovno srečamo junija 2019, na zaključnem srečanju projekta ESTEAM.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

SRE
ČET
PET

16 / 22 °C

16 / 24 °C

17 / 22 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija