Pozitivna ocena (Green Card) za UNESCO Globalni Geopark Idrija

Pozitivna ocena (Green Card) za UNESCO Globalni Geopark Idrija

Sreda, 24. januar 2018
Štiriletno obdobje delovanja UNESCO Globalnega Geoparka Idrija je bilo na zasedanju Sveta globalnih geoparkov septembra 2017 ocenjeno s t.i. zelenim kartonom (Green Card), kar pomeni nadaljnje 4-letno sodelovanje v svetovni mreži UNESCO Geoparkov, saj ocena izraža vsestranski napredek, med drugim na področju ustreznosti strukture upravljanja, stabilnega financiranja, mednarodnega in lokalnega povezovanja ter ustreznosti geo-interpretacije.

Spomnimo, da je bil leta 2013 po dodatnih pojasnilih in izpolnitvi pogojev, ki so nam jih ocenjevalci podali po prvem ocenjevanju  leta 2011, na naše veliko navdušenje idrijski geopark kot 55. član vpisan v Mrežo Evropskih Geoparkov in s tem tudi Globalno mrežo geoparkov. Takrat je Globalna mreža geoparkov delovala pod okriljem organizacije UNESCO, torej še ni bila uradno program omenjene mednarodne organizacije. Le-to je postala konec leta 2014, ko so na zasedanju Generalne skupščine UNESCA potrdili nov program. t.i. IGGP – International Geoscience and Geoparks Programme. S to odločitvijo, smo svetovni geoparki stopili ob bok stalnim UNESCO-vim programom Svetovne kulturne in naravne dediščine, ki je bil z konvencijo ustanovljen leta 1972 in MAB (Man & Biosphere Programme), ki je bil ustanovljen leta 1971.  O velikem potencialu, ki ga tako velika organizacija, kot je UNESCO, vidi v svetovnih geoparkih priča tudi dejstvo, da so nov program uvedli po kar 43 letih nespremenjenega delovanja. Prizadevanja predstavnikov Evropske in Globalne mreže geoparkov za uradno priznanje geoparkov v okviru uradnega programa UNESCA so trajala več kot 10 let. Za nas člane Evropske in Globalne mreže geoparkov to priznanje seveda ogromno pomeni. Prvič, dobili smo uradno priznanje visokih standardov, ki jih moramo kot geopark izpolnjevati na ravni UNESCA. Drugič, dobili smo svoje mesto v sistemu in s tem pravno podlago na umeščanje geoparkov v nacionalno zakonodajo in s tem seveda tudi možnosti za izboljšanje financiranja naših dejavnosti. Izboljšanj na tem področju se ne nadejamo v kratkem času, tako da se trudimo narediti optimalno v okviru danih možnosti. 

Pravila programa UNESCO Globalnih Geoparkov določajo, da se vsaka štiri leta v geoparkih izvede ponovno ocenjevanje, med katerim se preveri, koliko so v tem obdobju okrepili svoje delovanje, pritegnili nove partnerje, izboljšali upravljanje geoparka, njegovo promocijo in prepoznavnost, razvili geoturizem in blagovno znamko. Ocenjevanje Geoparka Idrija je potekalo med 17. in 19. junijem 2017, ko sta ga obiskala ocenjevalca, določena s strani programa IGGP pri UNESCU.

Glede na vse napisano in na realno stanje smo se potrditve našega štiriletnega delovanja v obdobju 2013 do 2017 in izkazanega napredka s strani organizacije UNESCO zelo razveselili. Dobljeni zeleni karton pomeni priznanje dela, ne samo zaposlenih na Centru za idrijsko dediščino kot koordinatorju aktivnosti v Geoparku Idrija, ampak tudi našim partnerjem, ki v večini primerov nesebično z dobro voljo sodelujejo pri skupnih aktivnosti, in seveda motivacijo vsem v prihodnje.

Svet globalnih geoparkov ob podaljšanju statusa navaja tudi določena priporočila za nadaljnji razvoj geoparkov. Geoparku Idrija so priporočili razvoj več »geopark produktov«, pri čemer pa Geopark Idrija v sodelovanju z lokalnimi ponudniki že oblikuje pilotne geoprodukte, ki bodo osnova za razvoj kolektivne blagovne znamke. V novem centru za obiskovalce geoparka (»visitors centre«) je priporočen večji poudarek na priložnostih geoturizma, izobraževalnih informacijah in promociji partnerjev geoparka. Predlagali so osnovanje strateškega načrta za trajnostni razvoj skupaj s partnerji in lokalno skupnostjo, z okrepitvijo promocijskih aktivnosti. Poročilo Sveta bo sicer obravnavano na naslednji seji izvršilnega odbora UNESCO, ki bo predlagane odločitve in priporočila tudi potrdil.

UNESCO Globalni Geopark Idrija je že vse od svoje ustanovitve močno vpet v mednarodno sodelovanje in je aktiven udeleženec na evropskih in svetovnih konferencah oz. dogodkih.  Je vodilni partner projekta Danube Geotour (Interreg transnacionalno sodelovanje Podonavje), v sklopu katerega sodeluje 11 projektnih partnerjev z območja Podonavja, glavni rezultat pa bo skupna, unikatna Podonavska geopot ter projekta ESTEAM (Erasmus +), ki povezuje 7 partnerjev. Skupaj  razvijamo moderno IKT orodje za izboljšanje poučevanja naravoslovja, ki bo povezalo poučevanje v učilnicah z aktivnostmi na prostem in bo razvijalo raziskovalni duh osnovnošolcev.

V svetovno mrežo UNESCO Geoparkov je bilo sprejetih enajst novih geoparkov, štirje so bili zavrnjeni, zelen karton (pozitivno oceno) je prejelo triindvajset geoparkov (med njimi tudi idrijski) in rumen karton (ponovno ocenjevanje čez 2 leti) dvanajst geoparkov v mreži.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

NED
PON
TOR

13 / 27 °C

13 / 27 °C

15 / 25 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija