GEOPARK IDRIJA POD DROBNOGLEDOM MEDNARODNIH OCENJEVALCEV EGN

GEOPARK IDRIJA POD DROBNOGLEDOM MEDNARODNIH OCENJEVALCEV EGN

Torek, 12. junij 2012
Pretekli konec tedna sta se v Geoparku Idrija mudila mednarodna ocenjevalca Evropske mreže geoparkov (EGN), prof. dr. Jacque Charvet, strokovnjak iz stratigrafije in tektonike, podpredsednik Mednarodnega združenja geoloških znanosti (IUGS) ter prof. dr. Ibrahim bin Komoo, strokovnjak na področju inženirske geologije in rudarske hidrologije, svetovalec na Univerzi v Trngannu ter predsednik Azijsko-Pacifiške mreže geoparkov (APGN), ki bosta na osnovi dvodnevnega obiska podala strokovno mnenje o primernosti Geoparka Idrija in idrijske dediščine za vključitev v EGN in s tem tudi v Globalno mrežo geoparkov.

Oba geološka strokovnjaka so v petek zvečer na uradni večerji sprejeli župan in podžupan Občine Idrija, v.d. direktor Centra za Idrijsko dediščino (CID) ter predsednik sveta CID-a, ki od lanskega leta koordinira vzpostavljanje in delovanje Geoparka Idrija. V okviru dvodnevnega programa sta se v spremstvu sodelavcev Geoparka Idrija najprej seznanila z organizacijsko strukturo, teoretičnimi osnovami za vzpostavitev geoparka in drugimi teoretičnimi in organizacijskimi podatki. Na sedežu Rudnika živega srebra sta se seznanila  z zapleteno geološko zgradbo tega območja, s 500 letno zgodovino rudarjenja in kandidaturo Idrije za vpis na listo kulturnih znamenitosti UNESCO. Varstvo geoloških znamenitosti, kot tudi širši vpogled v varovana območja narave in sistem varstva narave jima je predstavila sodelavka Zavoda RS za varstvo narave iz Nove Gorice. V deževnem vzdušju je sledil  t.i. terenski del. Ogledala sta si nekaj najpomembnejših idrijskih geoloških in kulturnih posebnosti (Antonijev rov, Divje jezero, sotočje Idrijce in Belce na Lajštu, Bučke v dolini Idrijce, Idrijski Lauf, Putrihove klavže, Odtise stopinj zgornje triasnih živali na Medvedjem Brdu in druge geološke znamenitosti vključene v Geopark Idrija). Manjkali niso niti partnerji Geoparka Idrija, ki so na sobotni večerji ter med nedeljskim kosilom imeli možnost z ocenjevalcema neposredno izmenjati ideje in pričakovanja od Geoparka Idrija.

Konkurenca in kriteriji za vključitev v Evropsko mrežo Geoparkov, ki je letos vključila že 50. geopark, so vsako leto strožji. Slovenija svojega predstavnika do sedaj še nima, se pa letos za vključitev poleg idrijskega poteguje tudi Geopark Peca, ki povezuje 12 občin na slovenski in avstrijski Koroški.

Ocenjevalca EGN bosta zdaj tako presodila skladnost dejanskega stanja Geoparka Idrija z navedbami v dosjeju, ki je bil decembra 2011 predan na sedež EGN v Francijo, ter skladnost in ustreznost idrijske dediščine in organizacije Geoparka Idrija s pogoji in kriteriji te elitne evropske in svetovne mreže pod okriljem Unesca. Na podlagi teh ocen bosta podala svoje strokovno mnenje in ga posredovala komisiji EGN, ki bo o vključitvi Geoparka Idrija odločala na letošnji 11. konferenci EGN, ki se bo odvijala v času od 19. do 21. septembra v portugalskem geoparku Arouca.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

NED
PON
TOR

/ °C

/ °C

/ °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija