NAGRADNA IGRA 3. del

NAGRADNA IGRA 3. del

Sobota, 27. avgust 2016
Potujemo v srednji trias, ki ga podrobneje delimo na anizij (spodnji del srednjega triasa) in ladinij (zgornji del srednjega triasa) in je trajal od 247 do 237 milijonov let.

V začetku anizija je bila sedimentacija še mirna, iz tega obdobja lahko pri nas opazujemo lep siv zrnat dolomit in dolomitne peščenjake in konglomerate. S koncem anizija so naše območje zajela obsežna tektonska premikanja, naše ozemlje se je začelo razpirati in vzdolž globokih prelomov so se posamezni bloki spuščali in drugi dvigali in iz njih je bilo odstranjenih okoli 750 m plasti. Te kamnine so se odlagale na ozemlju SZ od Idrije (Zavratec, Rebro, Dole, Veharše), kjer so danes na površini vidni pisani konglomerati ladinijske starosti. Na drugi strani pa, kjer so bile kamnine odnešene, imamo npr. na nekaterih blokih v rudišču neposredno na karbonskih kamninah različne srednjetriasne ladinijske kamnine (torej vmes manjka cel perm, skit in anizij!).  

Ko je naše ozemlje razpadalo, so nastajali  t.i. brazdasti tektonski jarki (ali aulakogeni) in v enem izmed njih je v času ladinija nastalo idrijsko živosrebrovo rudišče. Vzdolž globokih prelomov so na plano prihajale vroče raztopine, ki so s seboj nosile živo srebro in na svoji poti prepojile vse starejše kamnine od karbonskih do ladinijskih kamnin – nastalo je rudišče živega srebra.

Zaključno obdobje ladinijskih tektonskih dogajanj je spremljalo obsežno vulkansko delovanje in rezultat tega so vulkanske (diabazi in keratofirji) in vulkanoklastične kamnine (tufi), ki so vidne v Geoparku Idrija in predstavljajo skrajne zahodne golice tovrstnih kamnin v Sloveniji.  

Prebili smo skozi najbolj dramatično obdobje v geološki zgodovini idrijskega. Postreglo nam je s pisano paleto kamnin. Naše tokratno vprašanje pa se glasi, kako imenujemo kamnino, ki je zgrajena iz zaobljenih zrn starejših kamnin, večja od 2 mm, ki izvirajo daleč od mesta prvotnega usedanja? Ta pretransportirana zrna so v kamnino povezana z nekim vezivom. Beseda se uporablja tudi v gospodarstvu in označuje korporacijo, v kateri eno podjetje pridruži ali združi večje število različnih podjetij, ki delujejo na različnih področjih.


                                        REŠITEV 3. dela:  _ _ 3.1 _ _ _ _ 3.2 _ _ _

(rešitev je beseda 11 črkami, kjer dobimo kar dve črki za končno geslo – tretja črka rešitve je prva črka prve besede in prva črka tretje besede v geslu (označeno z 3.1) ; osma črka rešitve je tretja in zadnja črka druge besede in zadnja črka četrte besede v geslu (označeno z 3.2).

                             GESLO:    3.1 _    _ _ 3.2 _ _ _ 3.2    3.1 _    I _ _ I _ 3.2

Več o nagradni igri in posameznih epizodah si preberite TUKAJ.


V sivem zrnatem dolomitu iz anizijskega obdobja lahko opazujemo geodel (okrogle praznine v kamnini), ki so zapolnjene z minerali (največkrat kalcit)


Na Kočevšah najdemo lep dolomitni konglomerat iz obdobja anizija.


Pisani konglomerat, ki ga opazujemo na območju Dol, Gor, Rebra, Zavratca, Veharš, Potoka in okolice je iz obdobja ladinija
Edine vulkanske kamnine v Geoparku Idrija so mandljasti diabazi iz obdobja ladinija. Diabaz uvrščamo med predornine gabrske skupine magmatskih kamnin. Predornine so magmagske kamnine, ki nastajajo z ohlajanjem lave na Zemljini površini. Ohlajajo se hitreje, kot npr. globočnine, zato so bolj drobnozrnate.


Tufe oz. natančneje tufite zelene barve lahko opazujemo na več lokacijah v Geoparku Idrija. Tuf in tufit nista tipični vulkanski kamnini. To je v bistvu sprijeti vulkanski pepel, zato ga uvrščamo med vulkanoklastične kamnine.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

PON
TOR
SRE

12 / 25 °C

15 / 24 °C

16 / 22 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija