Projekt "Skupaj - za razvoj evropskega podeželja (RurAll)

Projekt \"Skupaj - za razvoj evropskega podeželja (RurAll)

Sreda, 10. avgust 2016
Projekt RurALL - Skupaj - za razvoj evropskega podeželja je financiran s programa Evropa za državljane. Glavni koordinator projekta je Geopark Idrija (Center za idrijsko dediščino), ki bo v sodelovanju z Občino Abbadia San Salvatore skrbel za čimbolj kakovostno izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti.

Projektne aktivnosti celovito povezujejo prebivalce dveh nekdanjih rudarskih občin – Idrije in Abbadia San Salvatore, ki sta kot projektni partnerici v preteklosti že sodelovali. Obe območji je nekoč močno zaznamovala rudarska dejavnost, danes pa se srečujeta z reševanjem posledic rudarjenja v okolju, izzivi ohranjanja bogate tehniške dediščine rudarjenja in z razvojem trajnostnih oblik turizma z vključevanjem dediščine rudarjenja in dediščine podeželja. Prav s tem namenom sta se obe občini odločili, da svoje dosedanje medsebojno sodelovanje okrepita in nadgradita. 
  
Glavni namen projekta je medsebojno povezovanje podeželskega prebivalstva iz območja obeh občin, s težnjo po okrepitvi sodelovanja, spoznavanja dobrih praks ohranjanja dediščine podeželja, možnosti skupnega razvoja oblik trajnostnega turizma na podeželju in možnost aktivnega sodelovanja podeželskega prebivalstva pri oblikovanju evropskih politik.

Z aktivnim vključevanjem podeželskega prebivalstva, s sodelovanjem predstavnikov strokovne javnosti in predstavnikov lokalne skupnosti obeh sodelujočih partnerjev v projektnih aktivnostih, želimo udeležence vzpodbuditi k aktivni razpravi o možnostih ohranjanja dediščine podeželja in razvoja evropskega podeželja s poudarkom na razvoju trajnostnih oblik turizma. Glavni cilji, ki jih želimo doseči s predvidenimi projektnimi aktivnostmi so povezovanje prebivalstva z evropskega podeželja in s tem krepiti skupno evropsko identiteto podeželskega prebivalstva. Skupno povezovanje obeh partnerjev bo omogočilo medsebojno promocijo in trženje turističnih produktov, oblikovanje skupnih komunikacijskih orodij namenjenih promociji turističnih produktov in ponudnikov na podeželju, spoznavanje primerov dobrih praks trajnostnih oblik turizma na podeželju in njihovega razvoja, oblikovanje predstavitvene brošure in oblikovanje skupnih turističnih produktov s poudarkom na trajnostnih oblikah turizma in ohranjanju dediščine podeželja.

V okviru projekta bo v mesecu oktobru v Abbadio San Salvatore organizirana tridnevna strokovna ekskurzija, v sklopu katere bo potekal:
-    strokovni dogodek oz. okrogla miza o razvojnih izzivih podeželja s poudarkom na trajnostnih oblikah turizma,
-    študijska tura po italijanski pokrajini Toskana,
-    skupni kulturni in družabni dogodek, na katerem bodo nastopile folklorne skupine, predstavila pa se bodo tudi podeželska društva iz obeh občin,
-    predstavitev, degustacija in animacija ponudnikov s podeželja obeh sodelujočih občin na stojnicah.

Projekt vzpodbuja oblikovanje trajnih mrež med sodelujočima občinama, strokovnimi inštitucijami in občani, še posebej skupinami podeželskega prebivalstva. Celoten program je namenjen prebivalcem obeh sodelujočih občin, zato vas lepo vabimo, da se nam pridružite pri izvajanju projektnih aktivnosti.

Vse, ki bi želeli aktivno sodelovati pri projektnih aktivnostih, že sedaj v fazi priprav vabimo, da nas kontaktirate in izrazite svoje zanimanje na e-naslov: info@geopark-idrija.si. (Zaradi vsebinske zasnove projektnih aktivnosti, bo prednostno v projekt vključeno podeželsko prebivalstvo z območja Geoparka Idrija).


Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

SRE
ČET
PET

16 / 22 °C

16 / 24 °C

17 / 22 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija