GEOPARK IDRIJA USPEŠEN NA DVEH RAZPISIH ZA EVROPSKA SREDSTVA

GEOPARK IDRIJA USPEŠEN NA DVEH RAZPISIH ZA EVROPSKA SREDSTVA

Četrtek, 07. julij 2016
Mesec junij je bil za Center za idrijsko dediščino - Geopark Idrija zelo uspešen. Po objavi rezultatov prijav projektov na evropske programe je postalo jasno, da je bil Center za idrijsko dediščino - Geopark Idrija uspešen kar z dvema svojima prijavama projektov, in sicer s projektom RurAll (program Evropa za državljane) in ESTEAM (program ERASMUS+). Za nekatere prijavljene projekte še vedno čakamo na rezultate.

Projekt RurAll povezuje dva nekdanja živosrebrova rudarska mesta  - Idrijo in Abbadio San Salvatore v Italiji. Glavni namen projekta je povezovanje podeželjskega prebivalstva s ciljem okrepiti sodelovanje med občinama, učenje dobrih praks ohranjanja dediščine in možnosti skupnega razvoja oblik trajnostnega turizma na podeželju. V okviru projekta bo v mesecu oktobru v Abbadio San Salvatore organizirana tridnevna strokovna ekskurzija, v okviru katere bo potekal tudi strokovni dogodek oz. okrogla miza o razvojnih izzivih podeželja s poudarkom na trajnostnih oblikah turizma. Med ekskurzijo bo organiziran tudi skupni kulturni in družabni dogodek, na katerem bodo nastopile folklorne skupine, predstavila pa se bodo tudi podeželjska društva iz obeh občin. Zadnji dan bo organizirana tudi predstavitev, degustacija in animacija ponudnikov s podeželja obeh sodelujočih občin.  
Projekt ESTEAM vključuje poleg Centra za idrijsko dediščino - Geopark Idrija še Osnovno šolo Črni Vrh, Univerzo v Ljubljani (Slovenija), Magma Geopark, osnovno šolo Samfundets skole (oba Norveška), Naturtejo Geopark, osnovno šolo Jose Silvestre Ribiero (oba Portugalska) in računalniško podjetje Locatify (Islandija). Glavni cilj projekta, katerega začetek je predviden s septembrom in bo trajal tri leta, je izboljšati kvaliteto poučevanja v šolskem sistemu skozi inovativne metode, ki povezujejo nacionalni kurikulum naravoslovja z razvojem interaktivnega učenja v kombinaciji z aktivnostmi na terenu.  Na podlagi analiz učiteljev in potreb učencev se bo v projektu pripravilo naravoslovne učne programe. Iz teh programov bo izdelana mobilna aplikacija, ki se jo bo nato na inovativen način s pomočjo učenja na terenu uporabilo za poučevanje naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

TOR
SRE
ČET

/ °C

/ °C

/ °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija