Idrija UNESCO Globalni Geopark

Idrija UNESCO Globalni Geopark

Torek, 08. december 2015
Unesco z uvrstitvijo Geoparka Idrija med UNESCO Globalne geoparke že drugič priznal svetovni pomen idrijski dediščini, tokrat geološki.

17. 11. 2015 je Generalna konferenca Unesco v Parizu na svojem 38. zasedanju odobrila statut in smernice novega mednarodnega programa IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme) in ustanovitev UNESCO Globalnih geoparkov znotraj tega programa. S to odločitvijo je geoparke obstoječe Globalne mreže geoparkov (GGN), kamor sodi tudi Geopark Idrija, neposredno vključila v novoustanovljeni Unesco program, idrijski geopark pa je postal UNESCO Globalni geopark. Po letu 2012, ko je bila »Dediščina živega srebra. Almaden in Idrija« vpisana na Unesco Seznam svetovne dediščine, je z novembrsko odločitvijo Unesca že drugič priznal idrijski dediščini, tokrat geološki, svetovni pomen. Zaradi svoje dragocenosti je idrijska dediščina tako v pičlih treh letih po dveh različnih poteh vstopila pod neposredno zaščito Unesca, kar je za območje celotne idrijske občine izjemna čast, priložnost za razvoj trajnostnega geoturizma in hkrati odgovornost, da to dediščino ohranimo tudi zanamcem.
 
UNESCO kot globalna organizacija s področja kulture, izobraževanja in znanosti uveljavlja koordiniran pristop k varovanju kulturne dediščine in naravnih vrednot na svetovni ravni. Najpomembnejši instrument je Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (1972), ki obravnava kulturne in naravne elemente dediščine v medsebojni povezavi in odvisnosti ter vpliv človeka na njihov obstoj in rabo. Unesco v prizadevnjih za ohranjanje skupne dediščine človeštva spodbuja države, da podpišejo Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine in predlagajo lokalne znamenitosti za uvrstitev na seznam Unescove svetovne dediščine. Na seznamu je danes 830 znamenitosti, od tega 644 s področja kulture, med njimi tudi dediščina živega srebra mest Idrije in Almadena.

Zaradi posebnosti posameznih zvrsti dediščine pa je Unesco razvil tudi druge programe in aktivnosti, s katerimi spodbuja in ureja njihovo prepoznavanje, varovanje in razvijanje. Globalna mreža geoparkov, katere člana sta tudi oba slovenska geoparka, Geopark Idrija in Geopark Karavanke/Karawanken, že od svoje ustanovitve leta 2004 dela pod okriljem in s podporo Unesca. S sprejetjem statuta in smernic delovanja GGN leta 2014 pa je mreža Globalnih geoparkov izpolnila pogoje za uveljavitev novega programa IGGP znotraj Unesca, ki ga je na tokratnem zasedanju sprejela tudi  Generalna konferenca Unesca. Tako so se geoparki po dolgoletnih prizadevanjih izenačili s programi na zavarovanih območjih, kot so MAB (Man and Biosphere) in Ramsar. Novi program IGGP zavezuje 120 geoparkov v 33 državah po svetu, da delujejo v skladu s smernicami Unesca glede varovanja naravne in tudi kulturne dediščine. Predvsem pa so globalni geoparki s svojimi partnerji veliki promotorji izjemnih geoloških pojavov po vsem svetu in postajajo vse pomembnejši v razvoju geoturizma.

Za Geopark Idrija pomeni vključitev v Unesco program IGGP večjo prepoznavnost, s seboj pa prinaša tudi odgovornost, da obdržimo pridobljeni naziv UNESCO Globalni geopark. Idrija in okolica s svojo izjemno geološko ter ostalo naravno in kulturno dediščino predstavljata velik potencial za trajnostni razvoj geoturizma, idrijski geopark kot inštitucija in partnerji, vključeni vanj, pa bomo povezani morali poskrbeti, da priložnost, ki nam jo je dal Unesco, čim bolj izkoristimo.

Med osrednjimi nalogami v prihodnje bo tudi krepitev blagovne znamke Unesco Globalnega geoparka Idrija, oblikovanje novih turističnih produktov in ponudbe, tesnejše povezovanje z ostalimi geoparki znotraj globalne mreže ter krepitev prepoznavnosti UNESCO Globalnega geoparka Idrija v domači, slovenski in mednarodni strokovni in turistični javnosti.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

SRE
ČET
PET

16 / 22 °C

16 / 24 °C

17 / 22 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija