ZAKLJUČEK PROJEKTA SY_CULTour V ČRNEM VRHU NAD IDRIJO

ZAKLJUČEK PROJEKTA SY_CULTour V ČRNEM VRHU NAD IDRIJO

Četrtek, 17. oktober 2013
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v Sloveniji uspešno vodi projekt transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodne Evrope - Sycultour. V njem poleg njega, ki je tudi vodilni partner, sodeluje še devet partnerjev iz Bolgarije, Grčije, Italije, Madžarske, Srbije in Slovenije. Poteka že od leta 2011 in o njegovi uspešnosti pričajo dosedanji rezultati, ki so sproti objavljeni na spletni strani projekta (www.sycultour.eu). Aktivnosti delovnega paketa so povezane s pripravo skupne metodologije za upravljanje s kulturnimi vrednotami na podeželskih območjih. Pripravljajo se lokalne smernice za izboljšanje upravljanja s kulturnimi vrednotami. Na pilotnih območjih projektnih partnerjev se popisuje in dokumentira kulturne vrednote, ki soustvarjajo življenje prebivalcev posameznega območja. Baza raznolikih kulturnih vrednot – prosto dostopna na: www.sycultour.eu/cultural-values  - od stavbne dediščine in muzejskih zbirk do tehničnega znanja, obrti in veščin pridelave in predelave živil – se bo vseskozi dopolnjevala in je namenjena evidentiranju, primerjavi ter tudi promociji kulturnih vrednot na podeželju. Na spletni strani www.sycultour.eu/good-practices-1 je baza nekaterih dobrih praks ki jo je možno dopolnjevati.

V Sloveniji sta pilotni območji poleg Črnovrške planote še Jesenice in podeželsko območje Zasavja, aktivnosti pa povsod potekajo že več kot eno leto.

Pred dobrim letom smo se vsi, ki smo v Črnem vrhu sprejeli sodelovanje v projektu SY_CULTour, z radovednostjo in mogoče tudi malce dvoma, udeležili začetne delavnice. Po letu intenzivnega dela tako domačinov kot nas koordinatorjev,  se je izkazalo, da je bil dvom nepotreben. Zgovorne dokaze smo pregledali na zaključni delavnici pred dobrim tednom dni, zopet v Črnem Vrhu, ko smo vsi sodelujoči predstavili izvedeno delo in predloge in načrte v prihodnje. Skozi celo leto smo na srečanjih drug drugemu predstavljali kulturne vrednote – iz sedanjosti in zgodovine črnovrškega, kaj vse bi se z malo vložka in nekaj dobre volje domačinov in lokalne skupnosti dalo obrniti na bolje. V začetku je bilo idej ogromno, za podrobnejše obdelavo pa je bilo izbranih 6 vrednot oz. značilnosti, katerim smo se natančneje posvetili. Ta področja so bila: opazovanje nočnega neba, pridelava in predelava lanu, Trnovski maraton, Matuckarjeva pot, Feldban in zbirka predmetov iz 1. svetovne vojne.  

V projekt smo se aktivno vključili tudi kot Geopark Idrija in domačinom ponudili vso razpoložljivo podporo pri izvedbi aktivnosti v sklopu projekta SY_CULTour in tudi drugih tekočih projektov. Tako je Črnovrška planota v letošnjem poletju dobila predstavitveno brošuro v dveh jezikih, ki je bila splošno med ljudmi zelo pozitivno sprejeta. Z oznakami (označevalnimi količki) smo opremili dve izmed petih poti, ki smo jih letos oblikovali v Geoparku in jih tudi obogatili z vsebino in turistično ponudbo. Ostale načrtovane bomo označili prihodnjo pomlad. Domačini so tako obudili ali dobili nove turistične produkte, ki bi jih bilo potrebno razvijati, kar je zelo nazorno, praktično in konkretno zapisano v Akcijskem načrtu za Črni Vrh. Velika dodana vrednost je medgeneracijski dialog, prenos znanja na mlajše generacije in celo obujanje tradicije pridelave lanu. V ta namen je bila organizirana ekskurzija izmenjave dobrih praks z Avtonomno pokrajino Trento in obisk kraja Peio.

Vse to in še več je bilo predstavljeno na včerajšnji zaključni delavnici, ki je bila kot vse dosedanje odlično obiskana. Domačini so se izkazali z neverjetno zainteresiranostjo, zagnanostjo in vztrajnostjo. Z obujenimi kulturnimi vrednotami je bogatejši kraj sam ter  bližnja in širša okolica. Bogatejše so možnosti tudi promocije in dodatnega zaslužka. V Geoparku smo ponosni, da smo del te zgodbe.   

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

SOB
NED
PON

9 / 23 °C

12 / 21 °C

9 / 28 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija