KAKO POVEDATI ZGODBE, KI NAM JIH GOVORI ZEMLJA?

KAKO POVEDATI ZGODBE, KI NAM JIH GOVORI ZEMLJA?

Torek, 24. september 2013
To je bilo izhodišče in glavno vodilo dvodnevne delavnice, ki je od 9. do 13. septembra potekala v Idriji v organizaciji Geoparka Idrija (Centra za idrijsko dediščino). Kako predstaviti dediščino obiskovalcem različnih starosti, interesov, predznanja, skratka nestrokovni javnosti – s tem vprašanjem se zadnje čase veliko ukvarjamo. Da bi nam in vsem, ki delajo na tem področju, razjasnili nekatere dileme, smo v Idrijo povabili strokovnjaka in predavatelja s področja interpretacije iz Velike Britanije, gospoda Johna Macadama. Delavnica je v slovenskem prostoru požela precejšnje zanimanje, tako smo imeli prvi dan več kot 40 poslušalcev. Navzoče sta pozdravila tudi idrijski župan Bojan Sever in generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO Marjutka Hafner.

Dvodnevna delavnica je bila sicer odprtega tipa za vsakogar, ki ga to področje zanima ali se s tem ukvarja. Tako smo v Idrijo privabili udeležence iz cele Slovenije - Zavoda RS za varstvo narave, Prirodoslovnega muzeja, Geografskega inštituta Antona Melika – SAZU, Javnega zavoda Kozjanski park, Javnega zavoda Park Škocjanske jame ter druge posameznike in nevladne organizacije.

Prvi dan je potekal v učilnici v obliki predavanja, praktičnih vaj ter diskusije. Tako je predavatelj že v uvodu udeležencem pripravil presenečenje (narediti so morali knjižni zaznamek), s katerim je želel preveriti predznanje in tudi zainteresiranost posameznikov. Navkljub vsesplošnemu začudenju so se nekateri udeleženci kar potrudili in pripravili zanimive predloge knjižnih zaznamkov, o katerih smo se lahko pogovorili tudi v odmoru, saj so bili vsi povabljeni, da svoj izdelek pokažejo vsem prisotnim. Po kosilu je sledilo teoretično predavanje, tudi s predstavitvijo primerov bolj ali manj kvalitetne interpretacije. Nekateri izmed primerov so bili tudi z našega območja, saj smo si pred samo sredino delavnico že dva dni prej ogledali vse točke na idrijskem območju, ki so tako ali drugače opremljene z elementi predstavitve dediščine obiskovalcem. Tako smo si ogledali informacijske table, didaktične pripomočke pri stari osnovni šoli v Srednji Kanomlji in table pri Divjem jezeru.

Drugi dan delavnice je bil terenski z ogledom točk v Geoparku Idrija na območju Zavratca. Vsi skupaj smo si ogledali Matjaževe kamre, Živosrebrne izvire v Podklancu, Tomaževo mizo ter Možinovo kaščo, kjer je bil tudi zaključek delavnice. Dan je sicer potekal še bolj intenzivno kot prvi, tudi v smislu same interpretacije, saj smo se udeleženci razdelili v skupine in vsaka skupina je za nalogo imela pripraviti interpretacije enega mesta ogleda. Ob zaključku smo svoje ideje prelili tudi na papir in to predstavili vsem udeleženim. Kakor smo tudi predvidevali, smo za vse tri geo-točke dobili zanimive ideje predstavitve kraja in dediščine. Seveda jih je potrebno še malce predelati, dodelati; osnova, na kateri lahko nadaljujemo svoje delo, pa je več kot odlična.

To priložnost pa smo izkoristili tudi za pregled in komentiranje še nekaterih drugih geo-točk v Geoparku Idrija. Tako smo si za zaključek ogledali Antonijev rov, pregledali načrte za interpretacijo Dinozavrovih stopinj na Medvedjem Brdu, označevalne količke, ki smo jih postavili na Črnovrški planoti ter nekatere lokacije v Krajinskem parku Zg. Idrijca. Prejeli smo nekaj pohval, pa tudi nekaj graj, vse z namenom, da že tako lepo in edinstveno dediščino čim bolje predstavimo tudi našim obiskovalcem, da jim bo ostala v spominu in se bodo radi v čim večjem številu vračali k nam in nas tudi priporočali svojim prijateljem in znancem.

Po izredno napornem tednu smo bili z udeležbo in rezultati zadovoljni, seveda pa je na nas samih, da slišano in naučeno izkoristimo v čimvečji meri tudi pri našem delu.  

Organizatorji mednarodne delavnice “Geopark – razumeti zgodbe, ki nam jih govori Zemlja” so Center za idrijsko dediščino – Geopark Idrija, Občina Idrija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Rudnik živega srebra Idrija  v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave.
047_018.JPG 047_017.JPG 047_016.JPG
047_015.JPG 047_014.JPG 047_013.JPG
047_012.JPG 047_011.JPG 047_010.JPG
047_009.JPG 047_008.JPG 047_006.JPG
047_005.JPG 047_004.JPG 047_003.JPG
047_002.JPG

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

PET
SOB
NED

15 / 32 °C

16 / 31 °C

14 / 27 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija