Sakralna dediščina

Idrijčani so uteho in pomoč iskali pri priprošnikih. Svojo hvaležnost za blagostanje so izražali z različnimi znamenji, kapelicami in cerkvami. Tako je na tem območju ohranjenih kar nekaj sakralnih objektov:

- Cerkev svete Trojice

- Cerkev sv. Antona s kalvarijo

- Cerkev sv. Jožefa

- Grobnica cerkve sv. Barbare

- Cerkev Marije na Skalci, Sp. Idrija

- Cerkev sv. Florjana v Krnicah

 

Cerkev svete Trojice

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Zgrajena je na mestu, kjer je leta 1490 po legendi škafar odkril živo srebro. Prvotno leseno cerkvico, postavljeno leta 1500, so kasneje pozidali. Prezbiterij krasijo živobarvni vitraži, kot zgovorni simboli se pojavljajo ruda, rudarska špica in karbidovka.

Cerkev svete trojice Cerkev svetega Antona

Cerkev sv. Antona s kalvarijo

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Na strmem pobočju nad mestom  se dviga cerkev sv. Antona iz leta 1678. Leta 1766 so na Kalvariji, vzpetini zahodno od cerkve, dogradili še  znamenja križevega pota.

Cerkev sv. Jožefa

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Današnja župnijska cerkev je zrasla na mestu nekdanje pokopališke cerkve Sv. križa. Leta 1969 so jo zgradili  po načrtih arhitekta Toneta Bitenca. Ohranili so zvonik prejšnje cerkve in v njem zvonove iz porušene župne cerkve sv. Barbare.

Grobnica cerkve sv. Barbare

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Grobnica je edini ohranjeni del baročne cerkve sv. Barbare, ki je bila poškodovana v 2. svetovni vojni in po njej porušena. V obnovljeni kripti  je urejena galerija in spominska kapela.

Cerkev Marije na Skalci, Sp. Idrija

Status: Spomenik lokalnega pomena 

Nad naseljem Spodnje Idrije in dolino Idrijce  se dviga obnovljena romarska cerkev Marije Vnebovzete, Marija na Skalci, prvič omenjena leta 1156. Imenitna notranjost se ponaša s freskami Jožefa Mraka, ki krasijo oboke, cerkveno ladjo in prezbiterij.

Cerkev sv. Florjana v Krnicah

Status:/ 

Leta 2001 so na Krnicah postavili novo in sodobno oblikovano cerkvico priljubljenega patrona sv. Florjana s prekrasnimi mozaiki Marka Rupnika.

Vreme

PON
TOR
SRE

/ °C

/ °C

/ °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija